CZYTANIE DOKUMENTÓW, ZWIĄZKI Z WARTOŚCIĄ I OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI, NIEZGODNOŚCI ZAPISÓW – CO DALEJ ?

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe dokumenty: wypisy z rej. gruntów, mapy geodezyjne, wypisy z rej. budynków i lokali, ksiąg wieczystych, planu miejscowego, dokumentacja techniczna (projekty, […]

Czytaj więcej

ROZLICZENIA FINANSOWE I PODATKOWE WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

Na szkoleniu zaprezentujemy zagadnienia związane z rozliczeniami finansowymi i podatkowymi wspólnoty mieszkaniowej   Program szkolenia: 1.Wprowadzenie. Status prawny wspólnoty mieszkaniowej, granice jej zdolności prawnej, odrębność prawna, […]

Czytaj więcej

ASERTYWNOŚĆ W PRACY

Dla kogo: szkolenie adresowane jest do zarządców nieruchomości oraz do szerokiego grona osób, które z racji swoich obowiązków zawodowych podejmują istotne decyzje, negocjują warunki zawieranych umów […]

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ZMIANY W PRZEPISACH NA PRZESTRZENI OSTATNICH 2 LAT

CEL SZKOLENIA: Przepisy prawa w naszym kraju zmieniają się dynamicznie. Obowiązkiem zarządcy, pośrednika i rzeczoznawcy jest znać je na bieżąco. A w gąszczu zmieniających się przepisów […]

Czytaj więcej

PREZENTACJA FOTOGRAFICZNA NIERUCHOMOŚCI – SPOSÓB NA WYRÓŻNIENIE OFERTY

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat przygotowania portfolia fotogaficznego 1. Odpowiemy sobie na pytanie: Jak przeprowadza się sesję fotograficzną wnętrza u klienta? Jak przygotowć klienta […]

Czytaj więcej

DOKUMENTACJA BUDYNKU ORAZ INWENTARYZACJA OBIEKTOWA

Inwentaryzacja najczęściej kojarzona jest z przeprowadzeniem spisu rzeczy dla bieżących potrzeb danej organizacji, celem określenia stanu posiadania. Szkolenie wskazuje główny, a zarazem zasadniczy cel dokonywanego spisu […]

Czytaj więcej

Wyłączność – a egzekucja zapłaty wynagrodzenia. Przykłady orzecznictwa sądowego

Na szkoleniu zaprezentujemy zagadnienia związane z podpisywaniem umowy z klauzulą wyłączności oraz z problemami egzekucji zapłaty, które jej towarzyszą. Przedstawimy zapisy, które powinny się znaleźć w […]

Czytaj więcej

SZKOLENIA PAŹDZIERNIK 2011 r.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych zaprasza na szkolenia organizowane w ramach ustawicznego doskonalenia dla uczestników rynku nieruchomości. Wszystkie nasze programy zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury: Termin […]

Czytaj więcej

„Perswazja czyli jak skutecznie wpływać na innych” szkolenie 26 września 2011 r.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom merytoryki z zakresu: Istoty procesu komunikacji Likwidowaniu lub niwelowaniu barier komunikacyjnych Skutecznej komunikacji, czyli budowania trwałych mostów porozumienia Rozpoznawania preferowanych stylów […]

Czytaj więcej

„Odsprzedaż mediów we wspólnotach mieszkaniowych” szkolenie 21 września 2011 r.

PROGRAM SZKOLENIA: 1.Zasady ogólne sprzedaży towarów i usług według ustawy o podatku od towarów i usług 2.Sprzedaż towarów i usług w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej, jako […]

Czytaj więcej

„Obowiązki zarządcy wynikające z przepisów p.poż i BHP” szkolenie 19 września 2011 r.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z ochroną p.poż i bhp na nieruchomości i wynikające z przepisów prawa obowiązki zarządcy nieruchomości. Na szkoleniu zaprezentujemy obecny stan […]

Czytaj więcej

„Tor przeszkód na drodze do rozwiązania umowy najmu i eksmisji” szkolenie 28 września 2011 r.

ADRESACI SZKOLENIA: Wspólnoty mieszkaniowe, właściciele nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, pracownicy jednostek gospodarujących publicznymi nieruchomościami, nabywcy nieruchomości (podmioty prawne i osoby fizyczne) – zarówno ci inwestycyjni jak i […]

Czytaj więcej

„Zarządzanie kompleksem sportowo – rekreacyjno- hotelowym. Studium przypadku.”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Zarządzanie kompleksem sportowo-rekreacyjno-hotelowym. Studium przypadku” w dniu 23 listopada 2011 r. w ramach CEPI. Oprócz 8 godzin doskonalenia zawodowego otrzymają Państwo […]

Czytaj więcej

„ROZPOZNAWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI”

Zwrócenie uwagi na znaczenie ustalenia stanu prawnego nieruchomości jako podstawowego elementu zarządzania/gospodarowania nieruchomościami oraz pokazanie na co należy zwracać uwagę przy badaniu stanu prawnego.   PROGRAM: […]

Czytaj więcej

Koniec rekrutacji szkolenia doskonalące dla zarządców i pośredników

Wynik rekrutacji – „SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA ZARZĄDCÓW I POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI” w ramach projektu pt. „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników branży gospodarowania nieruchomościami” dofinansowanym ze środków […]

Czytaj więcej