„Odpowiedzialność cywilna, podatkowa oraz odpowiedzialność ex lege zarządcy nieruchomości i włąsciciela nieruchomości” szkolenie 13 grudnia 2010 r.

Zagadnienie odpowiedzialności cywilnej, podatkowej i ex lege zostanie przedstawione w aspekcie prawa i orzecznictwa.  

Czytaj więcej

Życzenia świąteczno-noworoczne

Szanowni Państwo, życzymy wszystkiego najlepszego i samych serdeczności w Nowym 2010 Roku Zarząd i biuro PFSZN   Attachments choinka (33 kB)

Czytaj więcej

„Sprzedaż „domu” – uwarunkowania formalne” seminarium 7 grudnia 2010 r.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia związane ze sprzedażą domu i problemami jaki mogą pojawić się przy tego typu transakcjach

Czytaj więcej

„Sposoby prawnie skutecznych eksmisji z lokali użytkowych i mieszkalnych” szkolenie 10 grudnia 2010 r.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z eksmisją „niechcianych” lokatorów z lokali mieszkalnych i użytkowych, Na szkoleniu omówione zostaną narzędzia pomocne przy eksmisji, sposoby wykonywania eksmisji, […]

Czytaj więcej

„Regulowanie stanu prawnego nieruchomości” szkolenie 6 grudnia 2010 r.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia teoretyczne jak również przykłady rozwiązań problemów ze stanem prawnym nieruchomości […]

Czytaj więcej

„Ustroje majątkowe małzeńskie, odpowiedzialność małżonków za zobowiązania oraz prawo spadkowe” szkolenie 2 grudnia 2010 r.

Szkolenie z zakresu majątkowych ustrojów małżeńskich, prawa spadkowego oraz zobowiązaniowego.

Czytaj więcej

„Obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego”

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązkowych kontroli, podanie ich podstawy prawej oraz przepisów wykonawczych na podstawie których należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole.

Czytaj więcej

Szkolenie – Zarząd powierzony nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ustawy o własności lokali

Zarząd powierzony nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ustawy o własności lokali – 17 lutego 2010 Zmiana sposobu zarządu nieruchomością. Zmiana zarządcy nieruchomości, któremu powierzono zarząd. […]

Czytaj więcej

Szkolenia organizowane przez PFSZN w grudniu 2010 r.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych zaprasza na szkolenia organizowane w ramach ustawicznego doskonalenia dla uczestników rynku nieruchomości. Wszystkie nasze programy zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury:   […]

Czytaj więcej

„Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości” kurs 8-9 grudnia 2012 r.

KURS WEEKENDOWY !!! „Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości” w dniach 8-9 grudnia 2012r. zdobądź 24 godziny obowiązkowego doskonalenia w jeden weekend !!!

Czytaj więcej

„Regulacje prawne dla pośredników w obrocie nieruchomościami – stan aktualny” szkolenie 29 września 2011 r.

Na szkoleniu zostanie dokonany przegląd najważniejszych przepisów regulujących prace pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Czytaj więcej

„Analiza wartości rynkowej nieruchomości – czyli co decyduje o cenie i zbywalności nieruchomości” szkolenie 29 listopada 2010 r.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady, podstawy teoretyczne oraz wiedzę praktyczną pozwalającą na prawidłowe szacowanie realnej, rynkowej wartości przyjmowanej do obrotu nieruchomości.

Czytaj więcej

„Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” szkolenie 26 listopada 2010 r.

  Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – ewolucja postanowień umownych w okresie ostatnich dwudziestu lat. Współczesne poglądy na umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Czytaj więcej

„Aktualne problemy rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych” szkolenie 25 listopada 2010 r.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z rozliczeniem kosztów ciepła i wody w budynkach wielolokalowych.

Czytaj więcej