„Optymalizacja kosztów w zarządzanych budynkach” szkolenie 1 marca 2011 r.

Na szkoleniu zostanie przeprowadzona analiza porównawcza kosztów różnych nieruchomości, o różnej specyfice zarządzania którą przedstawi Państwu prelegent – licencjonowany zarządca z wieloletnim doświadczeniem.

Czytaj więcej

Jak zbudować wizerunek firmy na rynku nieruchomości? szkolenie 19 października 2010 r.

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości pragnących rozwinąć swoją działalność i budować wizerunek w mediach, Internecie, społeczności lokalnej. Attachments Karta 19.10.2010 […]

Czytaj więcej

„Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, stron i uwarunkowań transakcji” szkolenie 3 grudnia 2010 r.

Szkolenie z zakresu weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, czyli na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Czytaj więcej

„Umowa o roboty budowlane w zarządzanym budynku” szkolenie 14 października 2010 r.

Rodzaje i istota umów o roboty budowlane. Obowiązki inwestora i kierownika robót. Wynagrodzenie za roboty budowlane. Odbiory robót. Rozliczenia. Roszczenia. Przedawnienie. Prawo. Orzecznictwo. Attachments Karta 14.10.2010 […]

Czytaj więcej

„Sprzedaż i zakup części wspólnej” szkolenie 12 października 2010 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie tematyki związanej ze sprzedażą i zakupem części wspólnej nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej w świetle obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, tj. ustawy […]

Czytaj więcej

„Zwroty wywłaszczonych nieruchomości” szkolenie 11 października 2010 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie z praktycznymi aspektami zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.   Attachments Karta 11.10.2010 (89 kB)

Czytaj więcej

„Opodatkowanie gruntów i obiektów budowlanych” szkolenie 7 października 2010 r.

Szkolenie dla osób, które chcą uzupełnić i usystematyzować soją wiedzę na temat podatków od majątku nieruchomego.   Attachments Karta 7.10.2010 (89 kB)

Czytaj więcej

„Droga sądowa a alternatywne metody rozwiązywania sporów”

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów takich jak negocjacje, mediacje czy arbitraż Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest […]

Czytaj więcej

„Jak namówić klienta na wyłaczność?” seminarium 4 października 2010 r.

Seminarium ma na celu pokazanie jednej z metod pracy pośrednika. Słuchacze poznają argumenty za wybraniem stylu z zastrzeżeniem wyłączności obsługi klienta, jako jednej z opcji.

Czytaj więcej

„Przejmowanie nieruchomości od dewelopera – poznanie źródeł problemów” szkolenie 7 września 2011 r.

Celem szkolenia jest proces zarządzania nieruchomościami budowanymi przez deweloperów ma swój początek jeszcze na etapie przygotowania inwestycji. Rozpoczynanie przygotowania do zarządzania nieruchomością realizowaną przez dewelopera w […]

Czytaj więcej

„Treść i charakter umowy przedwstępnej”

  W PROGRAMIE: Charakter prawny umowy przedwstępnej; Świadczenie wynikające z umowy przedwstępnej; Rodzaje umów, które mogą być poprzedzone umową przedwstępną; Zmiany podmiotów będących stronami umowy przedwstępnej […]

Czytaj więcej

Szkolenie 16 września 2010 r. „Jak zwiększyć bezpieczeństwo transakcji obrotu, czyli weryfikacja stanu prawnego nieruchomości”

Celem szkolenia jest pogłębienie oraz usystematyzowanie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat zwiększenia bezpieczeństwa transakcji związanych z obrotem nieruchomościami w tym oddawanymi w najem, dzierżawę czy […]

Czytaj więcej

„Przewody i rury na cudzym gruncie – problemy praktyczne i ich rozwiązania”

Celem szkolenia jest zapoznanie z prawnymi oraz praktycznymi sposobami uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie na cudzej nieruchomości sieci infrastruktury technicznej, na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce […]

Czytaj więcej

„Sztuka negocjacji, czyli jak i kiedy skutecznie i efektywnie negocjować” szkolenie 8 października 2010 r.

Umiejętność zrozumienia sposobu myślenia innych negocjatorów… ich strategii działania to klucz do zwiększenia własnej efektywności biznesowej. Znajomość ta pozwoli Ci odnaleźć właściwe argumenty i techniki, dzięki […]

Czytaj więcej

Szkolenie 27 września 2010 r. „Obowiązki gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej”

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie problemów, z którymi muszą sobie radzić gminy i miasta prowadząc komunalną gospodarkę mieszkaniową. Szczególny nacisk zostanie położony na prezentację praktycznych […]

Czytaj więcej