„Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości-24 h w ramach doskonalenia zawodowego”

BUDOWLANKA DLA „NIEBUDOWLAŃCA” CZYLI BUDOWNICTWO DLA OPORNYCH. Budownictwo dla opornych – jak to działa? I dlaczego się nie przewraca?   PROGRAM SZKOLENIA: 30.11.2013  9:00-13:30 Moduł I. […]

Czytaj więcej

Budowlanka dla „Niebudowlańca” czyli budownictwo dla Opornych. Budownictwo dla opornych-jak to działa? I dlaczego się nie przewraca?

Program szkolenia Moduł I. Proces inwestycyjny w budownictwie. Co jest potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę? Kto jest potrzebny na budowie? Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie? […]

Czytaj więcej

„Utrzymanie techniczne obiektów i ich instalacji w praktyce. Wyzwania stawiane zarządcy w związku z prawidłowym utrzymaniem technicznym obiektu i jego instalacji”

PROGRAM SZKOLENIA: Utrzymanie techniczne obiektu i instalacji – po co to wszystko? Bezpieczeństwo Trwałość techniczna Wartość ekonomiczna Wprowadzenie do tematu utrzymania technicznego obiektów Określenie rodzaju i […]

Czytaj więcej

XI Mazowieckie Spotkania Zarządców Nieruchomości

Szanowni Państwo, Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejną, już XI edycję Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości, których tematem przewodnim jest „O ustawie […]

Czytaj więcej

„Wspólnota mieszkaniowa w pigułce – kompedium wiedzy dotyczącej powstawania, organizowania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych”

PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I – Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej ustawa o własności lokali i kodeks cywilny nieruchomość wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty Moduł II […]

Czytaj więcej

„Jak prawidłowo wypełnić obowiązek prowadzenia Książki obiektu budowlanego? Warsztaty praktyczne”

PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I – Obowiązki wynikające z przepisów prawa: ustawa prawo budowlane obowiązki właściciela i zarządcy sankcje karne Moduł II – Obowiązkowe kontrole terminy wykonywania […]

Czytaj więcej

„Kontrole i odbiory w procesie inwestycyjnym”

PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I – Instytucje i ich uprawnienia kontrolne w procesie budowlanym wg obowiązującego prawa – od prac projektowych po odbiory powykonawcze. uprawnienia posiada GUNB […]

Czytaj więcej

„Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji eksploatacji obiektów? Odpowiedzialność zarządcy”

PROGRAM SZKOLENIA: Analiza zmian w ustawie prawo budowlane Podstawy prowadzenia KOB Metodologia dokonywania wpisów Ocena stopnia zużycia obiektów – ćwiczenia praktyczne Zasady prawidłowego wykonywania protokołów kontroli […]

Czytaj więcej

” Jak pozyskać i przejąć nieruchomość do zarządzania-techniki marketingowe i operacyjne”

PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I – Metody pozyskiwania nieruchomości do zarządzania: własna reklama, rodzaje, skuteczność, koszty, przetargi, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, koszty, wadia i kaucje, zagrożenia związane z […]

Czytaj więcej

Efektywność finansowa nieruchomości komercyjnych

Efektywność finansowa nieruchomości komercyjnych Czy wiesz… Jak ocenić efektywność, perspektywy oraz porównać do konkurencyjnych obiektów nieruchomość komercyjną? Jak wyznaczyć kluczowe wskaźniki efektywności, które z wyprzedzeniem wskażą nadchodzące […]

Czytaj więcej

„Nowa ustawa śmieciowa” – nowe zasady postępowania z odpadami, regulaminy rozliczeń

Aktualne wymagania prawne i obowiązki związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe Regulaminy utrzymania czystości,  nowe zasady płatności. Gospodarka odpadami po […]

Czytaj więcej

Ustawa „deregulacyjna” przekazana do podpisu Prezydenta

W dniu 19 czerwca 2013 r. Marszałek Sejmu przekazał do podpisu Prezydenta ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. […]

Czytaj więcej

Sejm przyjał poprawki Senatu dot. ustawy „deregulacyjnej”

W dniu 13 czerwca br. odbyło się głosowanie w Sejmie nad przyjęciem poprawek Senatu do ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustaw regulujących […]

Czytaj więcej

Zmiana numeru konta

Szanowni Państwo, Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych uprzejmie informuje, że od dnia 10 czerwca 2013 r. ulegnie zmianie numer rachunku bankowego na niżej wymieniony: GETIN Bank […]

Czytaj więcej

Prace nad ustawą „deregulacyjną” na razie wstrzymane

W dniu dzisiejszym 22 maja 2013 r. „z powodu niejasności co do skutków prawnych części z prawie 180 poprawek Senatu do pierwszej ustawy deregulacyjnej sejmowa komisja […]

Czytaj więcej