Jak pozyskać i przejąć nieruchomość do zarządzania – techniki marketingowe i operacyjne

„Jak pozyskać i przejąć nieruchomość do zarządzania – techniki marketingowe i operacyjne” PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I – Metody pozyskiwania nieruchomości do zarządzania: własna reklama, rodzaje, skuteczność, […]

Czytaj więcej

Gmina jako wynajmujący mieszkania komunalne

Gmina jako wynajmujący mieszkania komunalne. Obowiązki gminy w zakresie ochrony praw lokatorów, zawierania i rozwiązywaniu umów najmu mieszkań komunalnych oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Czy wiesz…. […]

Czytaj więcej

Senat 16 maja 2013 r. przyjął 170 poprawek do ustawy deregulacyjnej

W dniu 16 maja 2013 r. Senat RP na 33. posiedzeniu przyjął 170 poprawek do ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Między innymi na wniosek […]

Czytaj więcej

Dzisiaj posiedzenie komisji senackich w sprawie ustawy „deregulacyjnej”

W dniu 8 maja 2013 roku o godzinie 13:30 odbędzie się posiedzenie komisji senackich: Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej, […]

Czytaj więcej

Wspólnota mieszkaniowa w pigułce – kompendium wiedzy dotyczącej powstawania, organizowania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I – Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej. Ustawa o własności lokali i kodeks cywilny. Nieruchomości wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty: Moduł II […]

Czytaj więcej

Czynsz i opłaty serwisowe w nieruchomościach

„Czynsz i opłaty serwisowe w nieruchomościach” PROGRAM SZKOLENIA: Najważniejsze zasady naliczania czynszu i opłat serwisowych (service charge) Struktura oraz zasady naliczania czynszu za wynajem nieruchomości komercyjnych […]

Czytaj więcej

Kurs księgowości wspólnot mieszkaniowych

Aktualne zasady prowadzenia rachunkowości przez Wspólnotę Mieszkaniową Czy wiesz…. Czym jest wspólnota mieszkaniowa i jaki to ma wpływ na jej sprawy finansowe; Jakie są podstawowe obowiązki zarządu, zarządcy i […]

Czytaj więcej

Skuteczny windykator czyli ABC postępowania egzekucyjnego

Windykacja należności czynszowych z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne i usługowe Czy wiesz… Co Ci grozi za odcięcie mediów? Kto jest egzekutorem zarządca czy komornik? […]

Czytaj więcej

Skuteczny windykator czyli ABC postępowania egzekucyjnego

Windykacja należności czynszowych z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne i usługowe Czy wiesz… Co Ci grozi za odcięcie mediów? Kto jest egzekutorem zarządca czy komornik? […]

Czytaj więcej

Ustawa deregulacyjna uchwalona przez Sejm

Dzisiaj tj. 19 kwietnia 2013 r. Sejm przyjął projekt ustawy „deregulacyjnej”, w której został wykreślony rozdział 2 i 3 działu V ustawy o gospodarce nieruchomościami, co […]

Czytaj więcej

Wykreśnie rozdziału 2 i 3

W dniu 17 kwietnia 2013 r. Komisja Nadzwyczajna do ds. ustawy deregulacyjnej przyjęła jednogłośnie wykreślenie w dziale V rozdziału 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej

Po posiedzeniu Sejmu w dniu 4 kwietnia 2013 r.

Szanowni Państwo, na posiedzeniu Sejmu w dniu 4 kwietnia 2013 r. do ustawy „deregulacyjnej” zostało zgłoszonych bardzo dużo poprawek oraz wniosek o odrzucenie ustawy. W związku z […]

Czytaj więcej

Dzisiaj drugie czytanie ustawy deregulacyjnej

W dzisiejszym harmonogramie obrad posiedzenia sejmu znajduje się – „Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druki nr 806 i 1166) […]

Czytaj więcej

„Inwentaryzacja zasobów”

PROGRAM SZKOLENIA: 1.   Ocena sytuacji prawnej nieruchomości 2.   Inwentaryzacja zasobów budynkowych 3.   Weryfikacja wyposażenia instalacyjnego 4.   Zasady inwentaryzacji dokumentacji – wstęp do Due Diligence 5.   Inwentaryzacja […]

Czytaj więcej

Książka obiektu budowlanego. Budżety

Korzyści ze szkolenia: Na szkoleniu omówione zostaną podstawy obowiązkowych przeglądów. Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe przeglądy, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą […]

Czytaj więcej