„Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji eksploatacji obiektów? Odpowiedzialność zarządcy”

PROGRAM SZKOLENIA: Analiza zmian w ustawie prawo budowlane Podstawy prowadzenia KOB Metodologia dokonywania wpisów Ocena stopnia zużycia obiektów – ćwiczenia praktyczne Zasady prawidłowego wykonywania protokołów kontroli […]

Czytaj więcej

” Jak pozyskać i przejąć nieruchomość do zarządzania-techniki marketingowe i operacyjne”

PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I – Metody pozyskiwania nieruchomości do zarządzania: własna reklama, rodzaje, skuteczność, koszty, przetargi, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, koszty, wadia i kaucje, zagrożenia związane z […]

Czytaj więcej

Efektywność finansowa nieruchomości komercyjnych

Efektywność finansowa nieruchomości komercyjnych Czy wiesz… Jak ocenić efektywność, perspektywy oraz porównać do konkurencyjnych obiektów nieruchomość komercyjną? Jak wyznaczyć kluczowe wskaźniki efektywności, które z wyprzedzeniem wskażą nadchodzące […]

Czytaj więcej

„Nowa ustawa śmieciowa” – nowe zasady postępowania z odpadami, regulaminy rozliczeń

Aktualne wymagania prawne i obowiązki związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe Regulaminy utrzymania czystości,  nowe zasady płatności. Gospodarka odpadami po […]

Czytaj więcej

Ustawa „deregulacyjna” przekazana do podpisu Prezydenta

W dniu 19 czerwca 2013 r. Marszałek Sejmu przekazał do podpisu Prezydenta ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. […]

Czytaj więcej

Sejm przyjał poprawki Senatu dot. ustawy „deregulacyjnej”

W dniu 13 czerwca br. odbyło się głosowanie w Sejmie nad przyjęciem poprawek Senatu do ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustaw regulujących […]

Czytaj więcej

Zmiana numeru konta

Szanowni Państwo, Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych uprzejmie informuje, że od dnia 10 czerwca 2013 r. ulegnie zmianie numer rachunku bankowego na niżej wymieniony: GETIN Bank […]

Czytaj więcej

Prace nad ustawą „deregulacyjną” na razie wstrzymane

W dniu dzisiejszym 22 maja 2013 r. „z powodu niejasności co do skutków prawnych części z prawie 180 poprawek Senatu do pierwszej ustawy deregulacyjnej sejmowa komisja […]

Czytaj więcej

Jak pozyskać i przejąć nieruchomość do zarządzania – techniki marketingowe i operacyjne

„Jak pozyskać i przejąć nieruchomość do zarządzania – techniki marketingowe i operacyjne” PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I – Metody pozyskiwania nieruchomości do zarządzania: własna reklama, rodzaje, skuteczność, […]

Czytaj więcej

Gmina jako wynajmujący mieszkania komunalne

Gmina jako wynajmujący mieszkania komunalne. Obowiązki gminy w zakresie ochrony praw lokatorów, zawierania i rozwiązywaniu umów najmu mieszkań komunalnych oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Czy wiesz…. […]

Czytaj więcej

Senat 16 maja 2013 r. przyjął 170 poprawek do ustawy deregulacyjnej

W dniu 16 maja 2013 r. Senat RP na 33. posiedzeniu przyjął 170 poprawek do ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Między innymi na wniosek […]

Czytaj więcej

Dzisiaj posiedzenie komisji senackich w sprawie ustawy „deregulacyjnej”

W dniu 8 maja 2013 roku o godzinie 13:30 odbędzie się posiedzenie komisji senackich: Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej, […]

Czytaj więcej

Wspólnota mieszkaniowa w pigułce – kompendium wiedzy dotyczącej powstawania, organizowania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I – Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej. Ustawa o własności lokali i kodeks cywilny. Nieruchomości wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty: Moduł II […]

Czytaj więcej

Czynsz i opłaty serwisowe w nieruchomościach

„Czynsz i opłaty serwisowe w nieruchomościach” PROGRAM SZKOLENIA: Najważniejsze zasady naliczania czynszu i opłat serwisowych (service charge) Struktura oraz zasady naliczania czynszu za wynajem nieruchomości komercyjnych […]

Czytaj więcej

Kurs księgowości wspólnot mieszkaniowych

Aktualne zasady prowadzenia rachunkowości przez Wspólnotę Mieszkaniową Czy wiesz…. Czym jest wspólnota mieszkaniowa i jaki to ma wpływ na jej sprawy finansowe; Jakie są podstawowe obowiązki zarządu, zarządcy i […]

Czytaj więcej