Skuteczny windykator czyli ABC postępowania egzekucyjnego

Windykacja należności czynszowych z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne i usługowe Czy wiesz… Co Ci grozi za odcięcie mediów? Kto jest egzekutorem zarządca czy komornik? […]

Czytaj więcej

Skuteczny windykator czyli ABC postępowania egzekucyjnego

Windykacja należności czynszowych z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne i usługowe Czy wiesz… Co Ci grozi za odcięcie mediów? Kto jest egzekutorem zarządca czy komornik? […]

Czytaj więcej

Ustawa deregulacyjna uchwalona przez Sejm

Dzisiaj tj. 19 kwietnia 2013 r. Sejm przyjął projekt ustawy „deregulacyjnej”, w której został wykreślony rozdział 2 i 3 działu V ustawy o gospodarce nieruchomościami, co […]

Czytaj więcej

Wykreśnie rozdziału 2 i 3

W dniu 17 kwietnia 2013 r. Komisja Nadzwyczajna do ds. ustawy deregulacyjnej przyjęła jednogłośnie wykreślenie w dziale V rozdziału 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej

Po posiedzeniu Sejmu w dniu 4 kwietnia 2013 r.

Szanowni Państwo, na posiedzeniu Sejmu w dniu 4 kwietnia 2013 r. do ustawy „deregulacyjnej” zostało zgłoszonych bardzo dużo poprawek oraz wniosek o odrzucenie ustawy. W związku z […]

Czytaj więcej

Dzisiaj drugie czytanie ustawy deregulacyjnej

W dzisiejszym harmonogramie obrad posiedzenia sejmu znajduje się – „Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druki nr 806 i 1166) […]

Czytaj więcej

„Inwentaryzacja zasobów”

PROGRAM SZKOLENIA: 1.   Ocena sytuacji prawnej nieruchomości 2.   Inwentaryzacja zasobów budynkowych 3.   Weryfikacja wyposażenia instalacyjnego 4.   Zasady inwentaryzacji dokumentacji – wstęp do Due Diligence 5.   Inwentaryzacja […]

Czytaj więcej

Książka obiektu budowlanego. Budżety

Korzyści ze szkolenia: Na szkoleniu omówione zostaną podstawy obowiązkowych przeglądów. Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe przeglądy, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą […]

Czytaj więcej

Drugie czytanie Ustawy deregulacyjnej

W dniu 7 marca 2013 r. Komisja Nadzwyczajna ds. deregulacji zakończyła prace i skierowała projekt Ustawy deregulacyjnej do drugiego czytania. Przebieg posiedzenia można obejrzeć klikając poniższy […]

Czytaj więcej

X Mazowieckie Spotkania Zarządców Nieruchomości

Szanowni Państwo, Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejną, już X edycję Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości, których tematem przewodnim jest „Nowoczesna gospodarka odpadami czyli […]

Czytaj więcej

Szkolenie – Barcelona w dniach 12-15 kwietnia 2013 r.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych serdecznie zaprasza w dniach 12-15 kwietnia 2013 r. na szkolenie wyjazdowe do Barcelony. Zapisy tylko do 15 marca 2013 r. Więcej informacji […]

Czytaj więcej

Prace Komisji Nadzwyczajnej

W 2013 r. odbyły się cztery posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej, w których brał udział przedstawiciel PFSZN: – 3 stycznia 2013 r., – 4 stycznia 2013 r., – […]

Czytaj więcej

„Nowa ustawa śmieciowa” czyli nowoczesna gospodarka odpadami

Aktualne wymagania prawne i obowiązki związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Modele gospodarki odpadami w krajach europejskich. Gospodarka odpadami teraz i […]

Czytaj więcej

JAK POPROWADZIĆ ZEBRANIE WSPÓLNOTY, ABY BYŁO SUKCESEM ZARZĄDCY

Szkolenie obejmuje całokształt spraw związanych z zebraniem wspólnoty mieszkaniowej – zwołaniem zebrania, uzgodnieniem jego porządku i tematyki oraz prowadzeniem zebrania zgodnie z wymogami Ustawy o własności […]

Czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ROZLICZENIA FINANSOWE I PODATKOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

SZKOLENIE: „SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ROZLICZENIA FINANSOWE I PODATKOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ”  

Czytaj więcej