SZKOLENIA PAŹDZIERNIK 2011 r.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych zaprasza na szkolenia organizowane w ramach ustawicznego doskonalenia dla uczestników rynku nieruchomości. Wszystkie nasze programy zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury: Termin […]

Czytaj więcej

„Perswazja czyli jak skutecznie wpływać na innych” szkolenie 26 września 2011 r.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom merytoryki z zakresu: Istoty procesu komunikacji Likwidowaniu lub niwelowaniu barier komunikacyjnych Skutecznej komunikacji, czyli budowania trwałych mostów porozumienia Rozpoznawania preferowanych stylów […]

Czytaj więcej

„Odsprzedaż mediów we wspólnotach mieszkaniowych” szkolenie 21 września 2011 r.

PROGRAM SZKOLENIA: 1.Zasady ogólne sprzedaży towarów i usług według ustawy o podatku od towarów i usług 2.Sprzedaż towarów i usług w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej, jako […]

Czytaj więcej

„Obowiązki zarządcy wynikające z przepisów p.poż i BHP” szkolenie 19 września 2011 r.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z ochroną p.poż i bhp na nieruchomości i wynikające z przepisów prawa obowiązki zarządcy nieruchomości. Na szkoleniu zaprezentujemy obecny stan […]

Czytaj więcej

„Tor przeszkód na drodze do rozwiązania umowy najmu i eksmisji” szkolenie 28 września 2011 r.

ADRESACI SZKOLENIA: Wspólnoty mieszkaniowe, właściciele nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, pracownicy jednostek gospodarujących publicznymi nieruchomościami, nabywcy nieruchomości (podmioty prawne i osoby fizyczne) – zarówno ci inwestycyjni jak i […]

Czytaj więcej

„Zarządzanie kompleksem sportowo – rekreacyjno- hotelowym. Studium przypadku.”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Zarządzanie kompleksem sportowo-rekreacyjno-hotelowym. Studium przypadku” w dniu 23 listopada 2011 r. w ramach CEPI. Oprócz 8 godzin doskonalenia zawodowego otrzymają Państwo […]

Czytaj więcej

„ROZPOZNAWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI”

Zwrócenie uwagi na znaczenie ustalenia stanu prawnego nieruchomości jako podstawowego elementu zarządzania/gospodarowania nieruchomościami oraz pokazanie na co należy zwracać uwagę przy badaniu stanu prawnego.   PROGRAM: […]

Czytaj więcej

Koniec rekrutacji szkolenia doskonalące dla zarządców i pośredników

Wynik rekrutacji – „SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA ZARZĄDCÓW I POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI” w ramach projektu pt. „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników branży gospodarowania nieruchomościami” dofinansowanym ze środków […]

Czytaj więcej

SZKOLENIA SIERPIEŃ 2011

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych zaprasza na szkolenia organizowane w ramach ustawicznego doskonalenia dla uczestników rynku nieruchomości. Wszystkie nasze programy zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury: Termin […]

Czytaj więcej

„Odszkodowania za nieruchomości” szkolenie 14 września 2011 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami dotyczącymi ustalania odszkodowań za nieruchomości. Szkolenie skierowanie do rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców majątkowych, właścicieli nieruchomości […]

Czytaj więcej

„Rozliczanie mediów – stopień podstawowy”

Na szkoleniu przedstawimy zagadnienia związane ze sposobami rozliczania kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach, przedstawimy sposoby sporządzania optymalnego regulaminu rozliczeń mediów oraz zaprezentujemy przykładowe rozwiązania […]

Czytaj więcej

„Zarządzanie zasobem komunalnym w gminie – formy zarządu, relacje gmina-administrator”

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie problemów, z którymi muszą sobie radzić gminy i miasta prowadząc komunalną gospodarkę mieszkaniową. Szczególny nacisk zostanie położony na prezentację praktycznych […]

Czytaj więcej

„Praca pośrednika obrotu nieruchomościami w kontekście zasad reklamy, uczciwej konkurencji oraz uprawnień konsumenta”

Zagadnienia prawne, jakie przepisy prawne regulują to zagadnienie oraz jakie są główne ryzyka prawne związane z tym zagadnieniem PROGRAM SZKOLENIA: 1. Reklama – zagadnienia prawne, jakie […]

Czytaj więcej

„Inwentaryzacja oraz skuteczna windykacja zobowiązań”

Na szkoleniu przedstawimy zagadnienia związane ze sposobami inwentaryzacji nieruchomości zarówno pod względem prawnym jak i technicznym. Przedstawimy też zagadnienia związane ze skuteczną windykacją zobowiązań. PROGRAM SZKOLENIA: […]

Czytaj więcej

„Skutki zbycia nieruchomości czyli opłata adiacencka i renta planistyczna oraz użytkowanie wieczyste po zmianach”

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat nieruchomości, które są przedmiotem obrotu i zarządzania. Na szkoleniu zaprezentujemy skutki jakie wiążą się ze zbyciem nieruchomości w związku z […]

Czytaj więcej