Samorząd Zawodowy Zarządców Nieruchomości

Mgr inż. Jarosław ZielińskiSamorząd Zawodowy Zarządców Nieruchomości – Czas na decyzje        Zarządca Nieruchomości to zawód stary jak świat, choć w Polsce, jak wiemy doczekał się […]

Czytaj więcej

Przebudowa i rewitalizacja berlińskich osiedli wielkopłytowych

Roman KrawczykPrzebudowa i rewitalizacja berlińskich osiedli wielkopłytowych na tle realizacji rządowego programu „Stadtumbau – Ost”.        W 2001 roku niemiecki rząd federalny przyjął program „Stadtumbau – […]

Czytaj więcej

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) zarządcy nieruchomości

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności oraz bezpieczeństwa osób korzystających z usług zarządców nieruchomości, wprowadzono obowiązek posiadania przez zarządców ubezpieczenia OC. Szczegóły ubezpieczenia określa Rozporządzenie […]

Czytaj więcej

Walka o popiół

  Tadeusz Żurowski Walka o popiół Kiedyś byłem wielkim zwolennikiem zakładania stowarzyszeń zawodowych. Myślałem sobie, że w nowychczasach, w nowym ustroju, tchniemy nowego ducha w te […]

Czytaj więcej

Kryterium bezpieczeństwa

Dr Elżbieta Hanna JaskółaKatowickie StowarzyszenieZarządców Nieruchomości Kryterium bezpieczeństwa w procesie eksploatacji nieruchomości        Formalne podejście do zarządzania nieruchomościami przede wszystkim oparte jest na kryteriumekonomicznym. Nieruchomość postrzegana […]

Czytaj więcej

Odpowiedzialność etyczna zarządcy nieruchomości

Dr n.hum. Elżbieta Hanna Jaskóła Odpowiedzialność etyczna zarządcy nieruchomości        Na obszarze współczesnej filozofii wiele uwagi poświęca się problemowi odpowiedzialności. Chodzi już nie tylko o ponoszenie, […]

Czytaj więcej

Pierwsze stowarzyszenie zrzeszające

      pierwsze stowarzyszenie zrzeszająceprofesjonalnych zarządcównieruchomości komercyjnych   Obecnie w Warszawie istnieje kilka stowarzyszeń skupiających w swoich szeregach praktyków zawodu zarządcy nieruchomości. Jednak Warszawskie Stowarzyszenie […]

Czytaj więcej

Etyczne kwestie

Dr Elżbieta Hanna JaskółaEtyczne kwestie eksploatacji nieruchomości Współczesny świat charakteryzują trzy cechy: spotęgowana techniczność, globalność ipotencjał niszczący. Odnoszą się one nie tylko do jego skali makro […]

Czytaj więcej

Weźmy sprawę w swoje ręce

Tadeusz ŻurowskiWeźmy sprawę w swoje ręce.        Pół roku po nieodpowiedzialnym zahamowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury procesu licencjonowania rzeczoznawców, pośredników i zarządców – a więc wszystkich trzech […]

Czytaj więcej

Sen o standardach zawodowych

Jacek Pawelec        Zarządca nieruchomości wykonując swój zawód stara się działać racjonalnie, innymi słowy rozumnie. Zdarzają się mu słabości. Czasem postąpi źle, popełni błędy. Dlaczego tak […]

Czytaj więcej

Życzenia Noworoczne

Jacek PawelecŻyczenia Noworoczne Zarządcy Nieruchomości        Przyglądając się toczącej dyskusji na temat przyszłego kształtu samorządu zawodowego można wysnuć pogląd, iż liczba zwolenników liberalizacji rynku zarządzania ma […]

Czytaj więcej

Zasady etyczne dr Elżbieta Hanna Jaskóła

Dr Elżbieta Hanna JaskółaO stosowanie zasad etycznych w codziennej praktyce zarządców nieruchomości        Zmiana zasad gospodarowania nieruchomościami w Polsce, podjęcie działalności przez licencjonowanych zarządców, zaostrzenie przepisów […]

Czytaj więcej

Streszczenie wystąpienia Prezydenta Tadeusza Żurowskiego na IV Kongresie w Lublinie

STRESZCZENIE WYSTĄPIENIA PROGRAMOWEGO PREZYDENTA TADEUSZA ŻUROWSKIEGO NA IV KONGRESIE W LUBLINIE. Każdy – powiedział – musi odpowiedzieć sobie na pytania:Po co istnieje Federacje?A jeśli już Federacja, […]

Czytaj więcej