cepi_logoCEPI – European Council of Real Estate Professions – Europejska Rada Zawodów Nieruchomościowych.

CEPI to organizacja utworzona w 1990 roku, jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit (AISBL) z siedzibą w Brukseli.

CEPI jest głównym europejskim stowarzyszeniem specjalistów rynku nieruchomości i zarządców nieruchomości.

CEPI zrzesza około 30 stowarzyszeń krajowych z krajów UE i EFTA co stanowi ponad 200 tysięcy specjalistów rynku nieruchomości, oprócz takich struktur CEPI skupia również specjalistów w służbie priorytetowych grup docelowych.
Głównym celem tej organizacji jest wspieranie europejskich i transgranicznych transakcji poprzez rozwój pracy i aktywność profesjonalistów nieruchomościowych w interesie konsumentów, wzmacnianie kontaktów i relacji zawodowych pomiędzy profesjonalistami w rynku nieruchomości, zapoznawanie się ze wszystkimi ustawami i przepisami obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej, w szczególności tymi aktami prawnymi, które wydawane są przez państwa Wspólnoty Europejskiej oraz tymi projektami, propozycjami ustaw i przepisów, które bezpośrednio lub pośrednio wywierają wpływ na sektor nieruchomości a w szczególności dotyczące kwestii: własności, zarządzania i administrowania, konsultacji, negocjacji doradztwa w zakresie nieruchomości oraz ścisła współpraca z Parlamentem Europejskim.

Attachments