Cele i działania

 • Zbieranie istotnych informacji na temat polityki europejskiej w sektorze nieruchomości
 • Analiza i dystrybucja informacji wśród członków (Newsletter, Brussels Flash, aktualności na stronie www.cepi.eu, Facebook / LinkedIn / Twitter, wiadomości CEPI, itp.)
 • Działania w ramach poszczególnych zespołów (np. Zespołu Zawodowego, Stałego Komitetu Technicznego, Grupy Roboczej) – spotkania na żywo, spotkania on-line, wymiana korespondencji itp.
 • Reprezentowanie środowiska zawodów nieruchomościowych przed europejskimi i miarę możliwości krajowymi władzami (spotkania z Komisją Europejską / w Parlamencie Europejskim oraz innymi organizacjami)
 • Objaśnienie wykorzystania poszczególnych narzędzi dla członków i indywidualnych profesjonalistów (narzędzia: AML do przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy), GDPR do ochrony danych osobowych, itp.).

cele i działania

 1. Regulacja zawodowa, deregulacja i samo-regulacja..
 2. Energia i klimat.
 3. Cyfryzacja i baza danych.
 4. Profile zawodów nieruchomościowych:
  • MMCEPI logo i certyfikat
  • Kwestionariusz dot. sektora nieruchomości skierowany do konsumentów w krajach członkowskich;
  • Edukacja / kompetencje;
  • Polityka mieszkaniowa, w tym Airbnb.
 5. Covid-19 i jego konsekwencje.

Cele i działania

 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML) i dedykowane narzędzia.
 • Standaryzacja.
 • Regulacje finansowe.
 • Przepisy konsumenckie.
 • Badania rynkowe / Baza danych.