European Association of Real Estate Professions – CEPI aisbl – Europejska Rada Zawodów Nieruchomościowych

CEPI została założona w Brukseli w 1990 roku jako międzynarodowa organizacja non-profit. Jej członkami są krajowe stowarzyszenia z siedzibą w Europie, reprezentujące pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Misją stowarzyszenia jest wspieranie europejskich i transgranicznych transakcji na rynku nieruchomości poprzez rozwijanie pracy i działalności profesjonalistów z branży nieruchomości, mając na uwadze interesy konsumentów.

Standardy CEPI

CEPI dąży do podnoszenia standardów w zawodach związanych z nieruchomościami, promując, aby pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami były prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów kierującymi się wysokimi standardami etycznymi. Ponieważ przepisy Unii Europejskiej mają wpływ na rynek nieruchomości i działalność specjalistów, CEPI ma również na celu wykorzystanie swoich połączonych sił, aby zwrócić uwagę specjalistów ds. UE oraz zajęcie się i znalezieniem rozwiązań ich praktycznych problemów związanych z wdrażaniem polityki i prawodawstwa UE. Dlatego CEPI w swojej pracy kładzie nacisk na politykę europejską, lobbing i aktywną obecność w Brukseli.

European Association of Real Estate Professions – CEPI – Europejska Rada Zawodów Nieruchomościowych

CEPI współpracuje również z innymi stowarzyszeniami europejskimi i międzynarodowymi w celu wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy.

Co więcej, CEPI skupia w swoich szeregach najlepszych profesjonalistów i współpracuje z Partnerami zewnętrznymi. Umożliwia to zaangażowanie różnych podmiotów i stanowi wartość dodaną dla członków CEPI. Taka ścisła współpraca jest bardzo istotna wobec wyzwań i możliwości, jakie stwarza globalizacja, nowe technologie i zmieniające się wymagania stawiane profesjonalistom z branży nieruchomości. To właśnie na tle głębokich zmian CEPI oferuje swoim członkom pewną przyszłość, pracując nad głębszym i lepiej przemyślanym spojrzeniem na europejski rynek nieruchomości we wszystkich jego różnorodnych aspektach.