”CERTO – nowe regulacje i centralny rejestr zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami”

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 6 czerwca 2014 miała miejsce konferencja prasowa pod nazwą: ”CERTO – nowe regulacje i centralny rejestr zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami” zorganizowana przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, której przedmiotem była inauguracja programu doskonalenia kompetencji zawodowych zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz systemu CERTO – informatycznego rejestru zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.

 

 

 

Od stycznia 2014 roku na podstawie ustawy deregulacyjnej zawody zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami nie tylko przestały być zawodami regulowanymi ale praktycznie w stosunku do tych tak ważnych dla bezpieczeństwa rynku nieruchomości zawodów zniesiono dotychczas obowiązujące wymogi w zakresie edukacji i praktyki. Krajowy ustawodawca, nie dbając o bezpieczeństwo konsumentów na rynku usług nieruchomościowych, zniwelował dotychczas obowiązujące kompetencje zawodowe do zera.

 

 

 

PFSZN  razem z innymi organizacjami rynku nieruchomości, wspierana przez CEPI – Europejską Radę Zawodów Nieruchomościowych, czyniła wszelkie możliwe starania w celu przeciwdziałaniu uchwaleniu ustawy deregulacyjnej w ogłoszonym zakresie.

 

 

 

Kontynuując walkę o zachowanie wysokiego poziomu przygotowania zawodowego zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami (wielu zrzeszonych w PFSZN zarządców posiadało również licencje w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami) PFSZN podjęła decyzję o przygotowaniu i wdrożeniu programu dobrowolnego kształtowania kompetencji zawodowych zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami w oparciu o dotychczas obowiązujące minima edukacyjne ogłaszane przez ministerstwo oraz o praktyki zawodowe. Powrócono także do otwarcia możliwości dobrowolnego potwierdzania zdobytych kompetencji zawodowych dla osób posiadających wykształcenie średnie. Bazą edukacyjną wdrażanego programu jest także preferowane przez CEPI minimum edukacyjne dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Wszyscy zarządcy nieruchomości i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, którzy dobrowolnie poddadzą się rygorom związanym z doskonaleniem swoich kompetencji zawodowych, będą mieć możliwość skorzystania z informatycznego rejestru CERTO. System CERTO będzie także miejscem, w którym konsumenci znajdą informację o wiarygodnych i kompetentnych zarządcach nieruchomości i pośrednikach w obrocie nieruchomościami.

 

 

 

Istotnym  i szczególnie ważnym aspektem wdrażanego programu jest integracja trzech największych federacji zrzeszających zarządców nieruchomości a mianowicie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości oraz Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości.

 

Gośćmi konferencji prasowej byli między innymi: Pani Claudine Speltz Prezydent CEPI Europejskiej Rady Zawodów Nieruchomościowych, Pan Tomasz Łukaszuk Dyrektor Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Pani prof. Ewa Kucharska-Stasiak, Pan Adam Łoziak Dyrektor Wiceprezes Zarządu UNIQA TU SA, Pan Marek Majchrzak Prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, aktywni zawodowo zarządcy nieruchomości oraz wielu dziennikarzy a wśród nich między innymi: Red. miesięcznika Administrator i portalu administrator24.info, Sp. Wydawnicza dr. Josef Raabe, Red. dziennikarzerp.org.pl, Red. „Przegląd Techniczny”, Red. „Gazeta Autorów, Red. portalu informacyjno-gospodarczego „Wiadomości”, Wyd. MaxMedia (FAKTY Magazyn Gospodarczy, Świat Elit)

 

 

 

Zobacz jak było ….

 

Attachments