Co w Polskim Ładzie piszczy? – szkolenie dla Zarządców 17 lutego 2022 r.

Co w Polskim Ładzie piszczy?

Zarząd i biuro PFSZN zaprasza zarządców nieruchomości do udziału w szkoleniu na temat nowych przepisów i zmian jakie wprowadza Polski Ład. Co się zmienia, a co zostaje „po staremu”? Na te pytania odpowiedzą nasi najlepsi specjaliści.

Program szkolenia:

1. Najważniejsze zmiany w zakresie składki zdrowotnej – wprowadzenie.

2. Ulga dla „klasy średniej” – wprowadzenie.

3. Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych oraz skutki w PIT i CIT naruszenia nowych przepisów.

4. Najem i amortyzacja – nowe ograniczenia i zasady od 1 stycznia 2022 r., w tym:

 • zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych,
 • najem prywatny – nowe zasady wyboru formy opodatkowania,
 • kto w 2022 r. będzie mógł na „starych” zasadach amortyzować lokale mieszkalne, a kogo
 • dotyczą nowe regulacje?
 • nowe zasady ustalania wartości początkowej niektórych środków trwałych.

5. Wybór formy opodatkowania na 2022 r., w tym:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – kiedy warto go wybrać i jakie są ograniczenia
 • w stosowaniu,
 • czy przekształcenie w sp. z o.o. jest alternatywą na Polski Ład, spółka komandytowa jako
 • alternatywa dla Polskiego Ładu?

6. Minimalny podatek dochodowy.

7. Podatek dochodowy z działalności gospodarczej – inne istotne zmiany.

8. Wybrane pozostałe zmiany podatku dochodowym – wprowadzenie.

9. Zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej, KKS i innych ustaw, w tym zmiany dotyczące tzw. „czynnego żalu”.

TERMIN: 17 lutego 2022 r. godz. 10:00-15:00*
MIEJSCE: Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 lok. 2, Warszawa**
KOSZT szkolenia stacjonarnego:
570 zł/os. + 23% VAT – członkowie PFSZN

620 zł/os. + 23% VAT – pozostali uczestnicy

KOSZT szkolenia online: 550 zł/os. + 23% VAT ***

WYKŁADOWCY:

Wykładowca 1:

 • doradca podatkowy i twórca Tax & Art,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim,
 • autor publikacji książkowych z zakresu podatków (PIT, CIT, VAT), w tym komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112,
 • autor bloga www.kulturalnieopodatkach.pl oraz www.kontrolapodatkowawfirmie.com.pl
 • świadczy usługi doradztwa podatkowego m.in. na rzecz podmiotów z branży nieruchomościowej w zakresie wszystkich podatków,
 • szkoleniowiec z zakresu podatków, w tym prowadzący szkolenia w zakresie konsekwencji podatkowych wynikających z tzw. Polskiego Ładu.

Wykładowca 2:

 • prawnik, konsultant podatkowy w Tax & Art,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim,
 • posiada doświadczenie w bieżącym wsparciu podatkowym, zwłaszcza w dziedzinie PIT oraz CIT,
 • autor licznych porad i publikacji z zakresu podatków dla Poradnika
 • Instytucji Kultury oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (Municipium S.A),
 • szkoleniowiec z zakresu podatków m.in. w podmiotach z branży kulturalnej, e-commerce i rozrywki, jak też w zakresie zmian podatkowych wynikających z tzw. Polskiego Ładu.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości osób.

**Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z uwagi na ewentualne obostrzenia związane z Covid-19.

***Organizator nie odpowiada za kłopoty techniczne, w tym również związane z łączem internetowym po stronie uczestnika nie leżące z winy Organizatora.