W roku 2021 jury konkursu „Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości”, w składzie: Andrzej Rajkiewicz (NAPE), Grzegorz Okoński (MSM Energetyka), Sabina Augustynowicz (red. nacz. miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” i Administrsator24.info), oceniało działalność zarządców działających na terenie całego kraju w zakresie: zarządzania wartością, ryzykiem i oczekiwaniami mieszkańców.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono liderów rynku nieruchomości w czterech kategoriach: firmy duże, średnie i małe oraz ZGN-y. Firma ATENA & HJW z Wrocławia otrzymała tytuł Zarządcy Roku – Lidera Rynku Nieruchomości w kategorii firm dużych. Kapituła doceniła inwestycje zrealizowane przez ATENA & HJW w latach 2019–2021, podnoszące wartość nieruchomości na łączną kwotę ponad 40 mln złotych.

Fot. Nagrodę odebrali: Anna Bodziak, Krystyna Masłyk, Marcin Zdybel, Dariusz Kutera z Atena&HJW z Wrocławia; fot. NG

Atena&HJW z Wrocławia – zarządzająca głównie starymi kamienicami, w latach 2019–2021 zrealizowała inwestycje podnoszące wartość nieruchomości na łączną kwotę ponad 40 mln złotych. Montaż nowoczesnych systemów monitorujących pracę węzłów cieplnych i pozwalających na optymalizację energii cieplnej to przedsięwzięcie warte podkreślenia. Nagrodzona firma dba również o dobre ubezpieczenie mienia wspólnot mieszkaniowych. Ponadto nie jest głucha na głos mieszkańców – przeprowadza ankiety wśród mieszkańców oraz bezpośrednie rozmowy z nimi w celu zebrania informacji na temat ich oczekiwań.

Celem konkursu jest propagowanie dobrych wzorców gospodarowania nieruchomościami, wdrażanych w firmach zarządzających, a w szczególności promowanie konsekwentnego wdrażania planu gospodarczego jako warunku sprawnego funkcjonowania i podnoszenia wartości nieruchomości oraz poprawy komfortu życia mieszkańców.

Gratulujemy Członkowi Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości!

Attachments