Czy potrzebne są uprawnienia zawodowe do zarządzania nieruchomościami

Czy potrzebne są uprawnienia zawodowe do zarządzania nieruchomościami

Obecnie na nowo rozpoczęła się dyskusja o celowości posiadania licencji i uprawnień zawodowych dla wykonywania zawodów zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Podstawą tej dyskusji jest realizacja zasady swobody wykonywania działalności usługowej w krajach Unii Europejskiej. Zasada ta, generalnie słuszna nie powinna  być jednak nieograniczona.

Zasadne wydaje się stanowisko, iż dla jakości i bezpieczeństwa świadczonej usługi należy ograniczyć  wykonywanie niektórych z nich wyłącznie do osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

 

Obecnie, na mocy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, dla wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości konieczne jest posiadanie licencji.

O ile nie zamierzam bronić licencji jako urzędowego zezwolenia na wykonywanie czynności, której bez zezwolenia wykonywać nie wolno, o tyle zamierzam bronić uprawnień zawodowych jako gwaranta właściwej jakościowo i bezpiecznej usługi. Zamierzam także bronić tych licencji na wykonywanie pewnych czynności, które uzyskuje się wyłącznie w drodze stwierdzenia nabycia odpowiednich uprawnień zawodowych.

Tak bronię konieczności posiadania licencji na kierowanie pojazdami mechanicznymi po drogach publicznych choćby ograniczyły one ilość osób mogących wykonywać zawód kierowcy. Nie będę zaś bronił licencji na wykonywanie zawodu taksówkarza bo ten moim zdaniem powinien być dostępny dla wszystkich osób posiadających właściwe uprawnienia, w tym przypadku uprawnienia do kierowania samochodami osobowymi .

Licencje maja bowiem to do siebie, że są ograniczone ilościowo, natomiast uprawnienia zawodowe są ograniczone jakościowo a więc dostępne dla każdego kto posiada odpowiednie kwalifikacje.

Licencje zawodowe w przypadku zarządców nieruchomości otrzymuje się w wyniku decyzji Ministra Infrastruktury podjętej wyłącznie na podstawie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną,  postępowania stwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Ktoś może zapytać czy rzeczywiście potrzebne są potwierdzone urzędowo kwalifikacje zawodowe przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości. Odwołując się do mojego poprzedniego stwierdzenia można powiedzieć, iż zarządzanie nieruchomościami to nie tak bardzo odpowiedzialne zajęcie jak kierowanie pojazdami mechanicznymi.

Tym, którzy tak twierdzą zmuszony jestem przypomnieć ponad sześćdziesiąt ofiar katastrofy na Międzynarodowych Targach Katowickich sprzed przeszło dwóch lat oraz nowszą tragedię z Kamienia Pomorskiego gdzie zginęło ponad dwadzieścia osób. Nie sposób oczywiście wyliczyć wszystkich skutków nieprofesjonalnego, wadliwego zarządzania nieruchomościami i niech te dwa tragiczne przykłady nam wystarczą.

Uważam, iż wysoce ryzykownym jest  dopuszczenie  do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości osoby bez potwierdzonych urzędowo kwalifikacjach  zawodowych i dlatego jestem za utrzymaniem dotychczasowych regulacji w tym zakresie.

Piotr Konkel

Komisja Prawna PFSZN