„Czynsz i opłaty serwisowe w nieruchomościach”

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Najważniejsze zasady naliczania czynszu i opłat serwisowych (service charge)
  2. Struktura oraz zasady naliczania czynszu za wynajem nieruchomości komercyjnych
  3. Wyznaczanie oraz rozliczanie opłat serwisowych
  4. Ujęcie prawne związane z czynszem i service charge
  5. Podatkowe i finansowe aspekty związane z czynszem i service charge
  6. Naliczanie czynszu i opłat serwisowych w praktyce

Koszt: 250 zł/osoba(180 zł/osoba dla członków PFSZN)

Termin: 15 maja 2013 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Witold Malinowski

Licencjonowany zarządca nieruchomości, zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Były dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo- Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Zaangażowany w działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami.  Wykładowca problematyki związanej z zarządzeniem nieruchomościami. m.in. w SGH prowadzący praktyki zawodowe dla zarządców. Jest również Prezesem Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA oraz Członkiem Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej-podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami.