W sobotę, 3 marca 2012 roku minister sprawiedliwości Jarosław Gowin ogłosił listę 49 zawodów, które w pierwszej kolejności zostaną pozbawione wielu warunków uprawniających obecnie do ich wykonywania. Na liście znalazły się m.in.: przewodnik turystyczny, taksówkarz, geodeta, bibliotekarz, a także zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami. To, co ma nastąpić w przypadku zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości budzi w pełni uzasadniony niepokój – nie tylko ze strony osób pracujących w branży.

Niepokojąca jest informacja, że w przypadku zawodów związanych z nieruchomościami usunięte zostaną niemal wszystkie z obecnych warunków wykonywania zawodu. Jedynymi wymogami, jakie mają zostać zachowane, są: pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, odpowiedzialność sądowa i obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zniesiona zostanie odpowiedzialność zawodowa przed organami korporacyjnymi, a także licencje zawodowe, wymóg posiadania wyższego wykształcenia, studiów podyplomowych i praktyki zawodowej.

Szansę na zdobywanie wiedzy i kierunkowe kształcenie się ma każdy, dostęp do zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nie jest utrudniony, a droga, którą trzeba przejść, aby podjąć wymarzoną pracę ma jedynie przygotować przyszłych zarządców i pośredników do tej niewątpliwie odpowiedzialnej pracy, w której w grę zawsze wchodzi spory majątek w postaci nieruchomości.

PREZENTACJA PROJEKTU USTAWY, PRZEDSTAWIONA PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

LISTA ZAWODÓW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ OBJĘTE DEREGULACJĄ W PIERWSZEJ TRANSZY

Źródło: ign.org.pl