Dzisiaj posiedzenie komisji senackich w sprawie ustawy „deregulacyjnej”

W dniu 8 maja 2013 roku o godzinie 13:30 odbędzie się posiedzenie komisji senackich: Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej, które będą rozpatrywały ustawę „deregulacyjną”.

Zobacz druk senacki

*Art. 8 dotyczący ustawy o gospodarce nieruchomościami str. 41-46