PIERWSZY EGZAMIN W RAMACH POROZUMIENIA 3. FEDERACJI JUŻ ZA NAMI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 12 czerwca br. w Warszawie odbył się pierwszy egzamin dla uczestników praktyki zawodowej z zakresu zarządzania nieruchomościami w ramach porozumienia trzech największych federacji zarządców nieruchomości (PFZN, PFSZN i PFOZAiWN).

Z dumą chcemy zaznaczyć, że tytuł „Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości” uzyskali wszyscy uczestnicy praktyki, przechodząc pomyślnie egzamin pisemny i ustny.

Ich świadectwa kompetencji zawodowych będą więc miały pierwsze 11 numerów zaczynających się od nr PF/30001.Wobec powyższego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami w celu zdobycia tytułu „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości”