W grudniowym numerze została zamieszczona oferta szkoleniowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Attachments