Zapraszamy Państwa do udziału w IIII Konferencji Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r. w hotelu „Sofitel” ul. Św. Mikołaja 67 we Wrocławiu.

Celem Konferencji PFSZN jest między innymi zapoznanie uczestników z:

  • Potencjałem modernizacyjnym budynków mieszkalnych i komercyjnych w zakresie możliwości budowy i/ lub montażu dodatkowych dźwigów windowych,
  • Wymaganiami technicznymi związanymi z modernizacją dźwigów windowych,
  • Kontrolom technicznym obiektów, systemów, instalacji i urządzeń – 2018, jak można nawodnić tzw. „suche piony” w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Organizowana konferencja ma na celu zgromadzenie przedstawicieli polskiego rynku nieruchomości, jak również integracja zawodowa uczestników Konferencji, poszerzenie ich wiedzy, zapoznanie z ofertą produktów i usług dla rynku nieruchomości. Program konferencji obejmuje wykłady, prezentacje sponsorów, przerwy kawowe oraz lunch.

Konferencja ma charakter konferencyjno-targowy. Dzięki temu będą Państwo mieli możliwość skorzystania z części wystawienniczej, zapoznać się z aktualnymi ofertami i rozwiązaniami, przeznaczonymi dla zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych oraz skorzystania z rabatów, oraz ofert specjalnych przygotowanych przez naszych wystawców.

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby związane z branżą nieruchomościową.

PROGRAM KONFERENCJI:

09:00 ÷ 10:00   Rejestracja uczestników
10:00 ÷ 10:10   Otwarcie konferencji
10:10 ÷ 10:50   Potencjał modernizacyjny budynków mieszkalnych i komercyjnych w zakresie możliwości budowy i/ lub montażu dodatkowych dźwigów
windowych
10:50 ÷ 11:30   Wymagania techniczne związane zmodernizacją dźwigów windowych
11:30 ÷ 11:50   Ograniczenie zużycia energii elektrycznej – moc bierna
11:50 ÷ 12:10   Przerwa – kawa i przekąski
12:10 ÷ 13:00  Kontrole techniczne obiektów, systemów, instalacji i urządzeń – 2018
13:00 ÷ 13:30 Panel dyskusyjny – prawidłowa kontrola, czyli jaka ?
13:30 ÷ 14:15  Przerwa – obiad
14:15 ÷ 14:45   Nawodnienie „suchych pionów” w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
14:45 ÷ 15:15   Możliwości modernizacji „suchych pionów”
15:15 ÷ 15:50   Panek dyskusyjny – „suche piony” studium przypadku
15:50 ÷ 16:00 Podsumowanie konferencji – losowanie nagród

Koszt: 200 zł brutto/os.

W ramach opłaty gwarantujemy:

  • uczestnictwo w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • zaświadczenie o ukończeniu konferencji,
  • przerwy kawowe,
  • lunch.

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.