LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
20-407 Lublin, ul. Gazowa 7/9, tel./fax *81 53 10 847


IV Kongres PFSZN – Lublin 2004.
„Zarządco, przyszłości nie należy się bać, przyszłość należy przewidywać”

       Na początku miesiąca października br. w Lublinie odbędzie się IV Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości. Organizatorem kongresu są Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości i stowarzyszone w niej Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości.

       Program kongresu tradycyjnie już, pomyślany jest jako forma samokształcenia zawodowego zarządców. W trakcie kongresu będzie można wysłuchać wykładów amerykańskiego programu IREM oraz referatów w zakresie procedur alarmowych, programów pomocowych Unii Europejskiej jak również zdobycia informacji w zakresie szkodliwości azbestu i sposobów eliminowania go ze środowiska. Ważnym akcentem tegorocznego spotkania zarządców będzie możliwość wysłuchania doniesień co słychać u naszych sąsiadów m.in. o problemach restrukturyzacji budownictwa mieszkaniowego w Berlinie oraz wziąć udział w spotkaniu z delegowanym przez Konsula Ukrainy przedstawicielem ościennego kraju.

       Główny organizator spotkania Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości działające już ponad pięć lat w ramach organizacji zawodowej zarządców nieruchomości stale umacnia wizerunek osób, które na co dzień zajmują się nieruchomościami. Jeżeli nieruchomości mają spełniać swoje funkcje użytkowo – ekonomiczne w gospodarce i społeczeństwie, to muszą być sprawnie i solidnie zarządzane. Racjonalne zarządzanie wymaga dzisiaj zastosowania wszechstronnej wiedzy ekonomiczno – finansowej i technicznej, odpowiedniego kompleksowego systemu ewidencji kosztów, stanu technicznego oraz sprawnych struktur organizacji ze znajomością zagadnień prawnych finansowych, podatkowych i prognoz dla rynku.

       W trakcie kongresu będą również zorganizowane stoiska informacyjno – prezentacyjne sponsorów i partnerów kongresu, na których zarządcy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń jak również pozyskania nowych informacji oraz przedyskutowania problemów dotyczących nieruchomości.
Sadzimy, że spotkanie będzie się cieszyło dużym zainteresowaniem a oczekiwana „złota polska jesień” na lubelszczyźnie dopełni znakomitą oprawę tej imprezy
Organizatorzy Kongresu serdecznie zapraszają zarządców i innych uczestników rynku nieruchomości oraz innych zainteresowanych do wzięcia udziału w IV Kongresie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości w dniach od 7 – 8 października 2004r.

Bogumiła Stolarczyk
Prezes LSZN