IX Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości już za nami !

IX Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości już za nami !

 

 

W dniach 9-10 października 2009 r. w Poznaniu odbył się IX Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości. Organizatorem tegorocznego Kongresu było  Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości.  Obrady miały miejsce w Hotelu Andersia – w  jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Poznaniu.

Tegoroczny Kongres, w którym wzięło udział ponad 200 osób, odbył się pod hasłem „Rewitalizacja i oszczędzanie w procesie zarządzania nieruchomościami”.

Pośród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, administracji rządowej, którą reprezentował Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek i administracji samorządowej. Ponadto, w Kongresie wzięli udział wybitni specjaliści rynku nieruchomości między innymi prof. dr hab. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. dr hab. Henryk Gawron, Pan Henryk Jędrzejewski – wieloletni dyrektor Departamentu Nieruchomości w Ministerstwie Budownictwa, Pan Wacław Baranowski – Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. W Kongresie wzięli również udział goście z zagranicy Pani Nancy Kirk oraz Timo Multtanen.

Uczestnikom przekazano bogato ilustrowane materiały Kongresu zawierające referaty, a ponadto każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy srebrny znaczek IX Kongresu – Poznańskie Koziołki.

Pierwszy dzień Kongresu poświęcono zagadnieniom z zakresu rewitalizacji. Wprowadzenie do powyższej tematyki przedstawili Pan Henryk Jędrzejewski oraz prof. Henryk Gawron. W ramach powyższego bloku referaty wygłosili Pan dr Andreas Billert, a także Pan Lecha Podbrez – przedstawiciela Urzędu Miasta Poznania oraz Pan Paweł Charzewski – z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Na zakończenie przedstawiciele Starego Browaru w Poznaniu Pani dyr. Renata Gralec oraz Pan Grzegorz Bibro omówili rewitalizację Starego Browaru Huggera z przełomu XIX i XX wieku – przekształconego w XXI wieku w Centrum Sztuki i Biznesu oraz  przedstawili aspekty związane z zarządzaniem przedmiotowym obiektem. Powyższy referat połączony został ze zwiedzaniem Starego i Nowego Browaru, w trakcie którego uczestnicy Kongresu mogli zapoznać się z historią obiektu oraz jego procesem inwestycyjnym.

Po części merytorycznej dla gości i uczestników Kongresu został zorganizowany uroczysty bankiet w salach Hotelu Andersia.

Drugi dzień Kongresu został poświęcony promowaniu oszczędności w bieżącym zarządzaniu nieruchomościami. W tej części obrad Kongresu zwrócono uwagę na ważną problematykę oszczędności mediów, zwłaszcza nieodnawialnych takich jak gaz i energia cieplna. Wykład w powyższym zakresie wygłosił Pan dr Andrzej Mroczkowski.

Na zakończenie Kongresu odbyła się wymiana doświadczeń poświęcona rewitalizacji i oszczędzaniu w procesie zarządzania nieruchomościami. Powyższy panel dyskusyjny poprowadziła Pani Maria Kowalska Prezydent PFSZN. W dyskusji udział wzięli specjaliści rynku nieruchomości w szczególności Pani prof. dr hab. Ewa Kucharska – Stasiak oraz zarządcy nieruchomości z całej Polski.

Z tego miejsca chciałbym podziękować sponsorom IX Kongresu – firmom: Generali Ubezpieczenia, Stolbau Eko, Baumit Sp. z o.o., Atlas Sp. z o. o., Ista Polska Sp. z o. o., PKO BP S.A., Mieszk@anie Paweł Mamełka i Wspólnicy s. j., Saga Brokers Sp z o. o., ZPU Tontor, Amberline Sp. z o. o., których przedstawiciele w trakcie obu dni Kongresu przeprowadzili prezentację swoich towarów i usług oraz wygłosili referaty.

Na zakończenie chciałbym także podziękować Zarządowi PFSZN, Radzie Programowej Kongresu, Zarządowi i Członkom WSZN oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania IX Kongresu PFSZN w Poznaniu.

Jednocześnie informuję, że następny jubileuszowy X Kongres PFSZN odbędzie się w roku 2010  w Katowicach.

 

 

Adam Skarzyński

Prezes Zarządu

Wielkopolskiego Stowarzyszenia

Zarządców Nieruchomości