Zapraszamy na

IX Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości, który odbędzie się
w  dniach 9-10.10.2009 r. nt.

„Rewitalizacja i oszczędzanie w procesie zarządzania nieruchomościami


Program IX Kongresu PFSZN – Hotel Andersia, Pl. Andersa 3, 61-894 Poznań

Rewitalizacja i oszczędzanie w procesie zarządzania

Piątek, 9 października 2009 r. hotel Andersia


10:00-12:00     Rejestracja uczestników

12:00-12:15     Otwarcie Kongresu

12:15-14:15     Przywitanie zaproszonych gości i uczestników Kongresu Wystąpienia gości

14:15-15:15     Lunch

15:15-16:00     Przywracanie  życia zdegradowanych obszarów miejskich – przesłanki ekonomiczne

16:00-16:30     Nowoczesne technologie na ratunek obiektom zabytkowym cz. I

16:30-17:00     Rola zarządcy nieruchomości w procesie rewitalizacji Miasta Poznania

17:00-17:20     Przerwa kawowa

17:20-17:50     Nowoczesne technologie na ratunek obiektom zabytkowym cz. II

17:50-18:30     Rewitalizacja Starego Browaru – tradycja i nowoczesność

19:00-20:00     Zwiedzanie Starego i Nowego Browaru

21:00               Bankiet – Sala Bankietowa, hotel Andersia

Sobota, 10 października 2009 r. – hotel Andersia


10:00-11:30     Aspekty rozliczania kosztów ogrzewania w zarządzaniu nieruchomościami

11:15-11:45     Efektywne zarządzanie nieruchomościami z wykorzystaniem systemu zdalengo odczytu (ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu)

11:45-12:00     Przerwa kawowa

12:00-13:00     Wymiana doświadczeń – Rewitalizacja i oszczędzanie w procesie zarządzania nieruchomościami

13:00               Zakończenie Kongresu i lunch