„Białe plamy w zarządzaniu nieruchomościami”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Spotkaniach Zarządców Nieruchomości organizowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Centrum Szkoleniowo Doradcze i Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „Warecka”.

Celem organizatorów jest, między innymi, doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarządców nieruchomości oraz inicjowanie, prowadzenie i popieranie działań w zakresie integracji środowiska zarządców nieruchomości oraz upowszechniania zasad etyki zawodowej.

Termin / miejscowość

18 października 2012 roku,

Mazowieckie Spotkania Zarządców Nieruchomości w Warszawie –
Wyższa Szkoła Menadżerska ul. Kawęczyńska 36

Licencjonowani zarządcy nieruchomości biorący udział w konferencji otrzymają 8 godzin edukacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniach Zarządców Nieruchomości  jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej mailem: csd@csd.waw.pl, pfsznes@pfszn.pl, biuro@warecka.eu lub faksem
+48 /22/ 622 11 32
oraz dokonanie wpłaty za uczestnictwo w wysokości 50 (pięćdziesiąt) złotych (na konto Centrum Szkoleniowo Doradcze BPH S.A. 03 1060 0076 0000 3260 0175 4110)

 

 

Liczba miejsc ograniczona !!!

Serdecznie zapraszamy

Attachments