Jak pozyskać i przejąć nieruchomość do zarządzania – techniki marketingowe i operacyjne

„Jak pozyskać i przejąć nieruchomość do zarządzania – techniki marketingowe i operacyjne”

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I – Metody pozyskiwania nieruchomości do zarządzania:

 • własna reklama, rodzaje, skuteczność, koszty,
 • przetargi, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, koszty, wadia i kaucje, zagrożenia związane z przetargami,
 • wyszukiwanie nieruchomości do zarządzania,
 • polecenie i rekomendacja,
 • własne kontakty

Moduł II – Oferta

 • zasady przygotowywania oferty,
 • wpływ oferty na umowę o zarządzanie,
 • zawartość oferty,
 • kalkulacja ceny,

Moduł III – Negocjacje z kontrahentem

 • socjotechnika
 • przygotowanie merytoryczne
 • negocjacje cenowe i ich wpływ na zawartość oferty,

Moduł IV – Przejecie nieruchomości

 • przejecie obiektu,
 • przejecie dokumentacji
 • inwentaryzacja nieruchomości i dokumentacji, jej cel i skutki dla zarządcy i jego pracy

Koszt: 250 zł/osoba(180 zł/osoba dla członków PFSZN)

Termin: 5 czerwca 2013 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.