Jak skutecznie przeprowadzić zebranie wspólnoty? – szkolenie 10 lutego 2022 r.

Jak skutecznie przeprowadzić zebranie wspólnoty?

Czy wiesz:

Jakie są podstawy prawne regulujące wzajemne stosunki pomiędzy zarządcą, a zarządem wspólnoty?

Czy można wykonywać zadania, które nie wynikają z umowy o zarządzanie?

Kiedy należy zacząć przygotowywać się do zebrania wspólnoty?

Czy można przeprowadzić sprawozdawcze zebranie wspólnoty później niż w I kwartale roku?

Co obowiązkowo musi zawierać protokół z zebrania, a jakie zapisy są całkowicie zbędne?

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat współpracy z zarządem wspólnoty, przygotowaniem i prowadzeniem zebrań wspólnot. Podane są przepisy prawa regulujące kwestie związane z zawarciem umowy o zarządzanie, przygotowaniem, zwołaniem i przeprowadzeniem zebrania oraz praktyczne rady jak szybko i skutecznie je przeprowadzić. Omówiona zostanie zawartość sprawozdania zarządu wspólnoty, plan gospodarczy oraz protokołowanie zebrania. Podane będą praktyczne rady jak unikać błędów przy zwoływaniu zebrań, ich prowadzeniu oraz głosowaniu nad uchwałami. Szkolenie ma za zadanie wskazanie podstaw prawnych regulujących stosunki zarząd wspólnoty – zarządca, omówienie problematyki dotyczącej umowy o zarządzanie, uwzględnienia w niej wymagań określonych przepisami prawa jak i interesów stron umowy. Podane będą wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo zakończenie współpracy.

Korzyści ze szkolenia:

  • Podstawy prawne regulujące wzajemne stosunki pomiędzy zarządem, a zarządcą wspólnoty oraz wynikające z tego obowiązki.
  • Jak kształtować umowę o zarządzanie tak aby była ona korzystna i bezpieczna dla obydwu stron?
  • Obowiązki zarządu i zarządcy nieruchomości w zakresie przygotowania się do zebrania wspólnoty.
  • Wskazówki techniczne w zakresie przygotowania zabrania wspólnoty -zasady przeprowadzenia zebrania wraz z elementami socjotechniki.
  • Protokołowanie oraz zawartość protokołu z zebrania wspólnoty.
  • Wzory postępowania i dobrych praktyk we współpracy zarządcy z zarządem wspólnoty.
  • Zagadnienie zakończenia współpracy zarządcy ze wspólnotą w tym podstawowe zasady asertywności.

Szkolenie skierowane jest:

do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają, wspólnotami mieszkaniowymi oraz do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wynikające z przepisów prawa.

Program szkolenia:

Moduł I – Przepisy prawa regulujące wzajemne relacje zarządca – zarząd wspólnoty.

Moduł II – Przygotowanie do zebrania.

Moduł III – Zwołanie i przeprowadzenie zebrania.

Moduł IV – Zalecane wzory postępowania i dobrych praktyk.

TERMIN: 10 lutego 2022 r. godz. 10:00-15:00*
MIEJSCE: Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 lok. 2, Warszawa**
KOSZT szkolenia stacjonarnego:
310 zł/os. + 23% VAT – członkowie PFSZN

350 zł/os. + 23% VAT – pozostali uczestnicy

KOSZT szkolenia online: 240 zł/os. + 23% VAT

Jedyne czego potrzebujesz to:***

Komputer ze stabilnym łączem internetowym.

Przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, Firefox, Mozilla, itp.

Głośniki lub słuchawki.

Wbudowana lub zewnętrzna kamera.

Przed szkoleniem, otrzymasz od nas e-mail z niezbędnymi szczegółami, w tym link umożliwiający podłączenie się do “wirtualnej sali szkoleniowej”.

WYKŁADOWCA:

Licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja Nr 7687, uzyskana w roku 2001. Nieruchomościami w tym ich zarządzaniem zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zajmując się nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji m. in. w poszukiwaniu terenów pod inwestycje, przygotowaniu oraz prowadzeniu inwestycji. Jest członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości. Był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości osób.

**Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca w przypadku dużej ilości chętnych.

***Organizator nie odpowiada za kłopoty techniczne, w tym również związane z łączem internetowym po stronie uczestnika nie leżące z winy Organizatora.