Kolejna wersja projektu ustawy została w dniu 10 września 2012 r. skierowana pod obrady stałego komitetu Rady Ministrów, który zajmie się projektem w dniu 13 września 2012 r. („nasze zawody” str. 50-60).

Attachments