Na posiedzeniu w dniu 13 września 2012 roku Stały Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów z dnia 10 września 2012 r. Centrum Informacyjne Rządu KPR nie posiada informacji o terminie dalszego procedowania dokumentu przez rząd.