„Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości-24 h w ramach doskonalenia zawodowego”

BUDOWLANKA DLA „NIEBUDOWLAŃCA” CZYLI BUDOWNICTWO DLA OPORNYCH.

Budownictwo dla opornych – jak to działa? I dlaczego się nie przewraca?

 

PROGRAM SZKOLENIA:

30.11.2013  9:00-13:30

Moduł I. Proces inwestycyjny w budownictwie.

 1. Co jest potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę?
 2. Kto jest potrzebny na budowie?
 3. Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Moduł II. Podstawowe przepisy w budownictwie.

 1. Prawo budowlane.
 2. Rozporządzenia wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane).
 3. Normy (obowiązkowe, czy nie?).
 4. „Sztuka budowlana”.

Moduł III. Budownictwo – podstawowe zagadnienia techniczne.

 1. Fundamenty.
 2. Ściany – nośne, czy osłonowe?
 3. Konstrukcje stropów.
 4. Dachy.
 5. Izolacje.
 6. Elementy wykończeniowe.
 7. Zagospodarowanie terenu.

 

UTRZYMANIE TECHNICZNE OBIEKTÓW I ICH INSTALACJI W PRAKTYCE

Wyzwania stawiane zarządcy w związku z prawidłowym utrzymaniem technicznym obiektu i jego instalacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

30.11.2013  14:00-18:30

 1. Utrzymanie techniczne obiektu i instalacji – po co to wszystko?
 1. Bezpieczeństwo
 2. Trwałość techniczna
 3. Wartość ekonomiczna
 1. Wprowadzenie do tematu utrzymania technicznego obiektów
 1. Określenie rodzaju i specyfiki obiektów którymi opiekują się uczestnicy szkolenia
 2. „Inwentaryzacja” struktury technicznej obiektów na podstawie omawianych rodzajów obiektów
 3. Przygotowanie zestawienia podstawowych obowiązków zarządcy związanych z utrzymaniem technicznym omawianych obiektów
 1. Przygotowanie zakresu i harmonogramu prac eksploatacyjnych
 1. Zakres wykonywanych czynności
 2. Harmonogram wykonywanych czynności
  1. Dokumentacja wykonanych czynności – protokoły
  2. Nadzór nad prawidłową realizacją prac
 1. Systemy wspomagające techniczne zarządzanie obiektem i instalacjami
  1. Charakterystyka systemów informatycznych
  2. Jak system IT wspomaga zarządzanie techniczne?
  3. Wady i zalety systemów


  ZASADY ROZLICZANIA MEDIÓW

  Czyli jak należy stworzyć regulamin rozliczania mediów


  PROGRAM SZKOLENIA:

  1.12.2013  9:00-13:30

  1. podstawowe informacje o nieruchomości
  • wyposażenie w instalacje „mediowie”,
  • liczniki,
  • podliczniki,
  • własność infrastruktury,
  • podpisane umowy)

  czyli co i za pomocą czego rozliczamy

  1. wiedza o potrzebach właścicieli w zakresie rozliczeń zaliczek wpłacanych na poczet zużycia mediów czyli czemu tak drogo
  2. Tabela służąca rozliczeniu mediów i możliwości jej analizy czyli dlaczego tak, a nie prościej
  3. Regulamin rozliczania mediów czyli jak postępować w zgodzie z ustawą i wyrokami sądów czyli wszystko, z czym spotykamy się okresowo, a zapomnieliśmy opisać w obowiązującym regulaminie

WYKORZYSTANIE MARKETINGU I KOMUNIKACJI DO SPRZEDAŻY OFERTY

PROGRAM SZKOLENIA:

1.12.2013  14:00-18:30

 1. Prezentacja mieszkania prezentacji nie równa. Jaki mam styl prezentowania przed klientem?
 • Dobór stylu do reprezentowanej firmy oraz temperamentu.
 • Rodzaje prezentacji i najczęściej popełniane błędy w prezentacji mieszkania
 • Pierwsze wrażenie a sukces.
 • Budowa wizerunku poza słowami – przestrzeń, władza, status, symbolika.
 • Czego nie powinno się robić przed prezentacją. Ograniczenia żywnościowe przed rozmową handlową – winowajcą negatywnego odbioru nie jest tylko czosnek.
 1. Mowa ciała w kontaktach z klientem i w promocji firmy
 • Gesty pewności siebie, uzupełniające słowa.
 • Emocje w ruchach ciała – kinezyka.
 • Kontakt wzrokowy.
 • Poruszanie się w przestrzeni.
 • Sygnały niepewności, kłamstwa, stresu, wiarygodności.
 • Proksemika- jak zarządzać przestrzenią by zbudować dobre relacje.
 • Haptyka – dotyk a kreowanie relacji.
 • Chronemika – zarządzanie czasem w kontaktach z klientami.
 • Budowanie zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.
 1. Mowa niewerbalna klientów
 • Co oni myślą, gdy z nimi rozmawiam?
 • Rozmowa to proces – jak z monologu zrobić dialog.
 1. Operowanie głosem
 • Ustalenie kompetencji komunikacyjnych
 • Ćwiczenia komunikacji z klientem.
 • Tempo mówienia i inne walory głosu – a wiarygodność , przekonywanie i zrozumienie przekazywanej klientowi treści.
 1. Techniki wywierania wpływu:
 • Potęga sugestii oraz emocji w perswazji.
 • Skuteczne techniki wykorzystywane w trakcie komunikacji z klientem.
 1. Wizerunek i wiarygodność firmy i produktu.
 • Wizerunek – co to jest?
 • Znaczenie wizerunku dla realizacji celów sprzedażowych.
 • Kto tworzy wizerunek?
 • Rola pracownika w tworzeniu wizerunku.
 1. Tradycyjne narzędzia marketingu.
 • Promocja – specyfika i przydatność działań.
 • Sprzedaż osobista.
 • Promocja dodatkowa, kupony, talony, bony zniżkowe.
 • Wydarzenia w firmie.
 • Marketing a realna sprzedaż.
 • Merchandising, czyli tworzenie wizerunku produktu,Marketing internetowy.
 • Telemarketing.
 1. Nowoczesne narzędzia marketingu.
 • Marketing internetowy: witryny, wyszukiwarki, reklama – formy i trendy, e-mailing.
 • Społeczności internetowe – portale, grona.
 • Marketing wirusowy, spamy, blogi, chat-y, fora dyskusyjne.
 • Marketing bezpośredni, partyzancki (guerilla marketing), szeptany i ukryty.
 • Experiential Marketing.
 • Event marketing.
 • Customer Relationship Management.
 • Programy lojalnościowe.
 • Relationship marketing.
 • Customer Experience Management.
 • Outdoor

 

Program szkolenia realizuje 24 godziny edukacyjne wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Koszt: 850 zł/osoba -dla osób posiadających licencję (dla członków PFSZN 750 zł)

850 zł + 23%VAT- dla osób, które nie posiadają licencji

Termin: 26-27 października 2013 roku

Godziny: 9:00-13:30, 14:00-18:30

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Budynek JUPITER CENTRUM, wejście A

* UWAGA! dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

PROWADZĄCY:

Budowlanka dla „Niebudowlańca” czyli budownictwo dla Opornych.
mgr inż. Mariusz Dusiński Specjalizuje się w opracowaniach audytorskich  w zakresie identyfikacji wad i usterek budynków objętych rękojmią deweloperów
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Wieloletni pracownik wojskowych jednostek inwestycyjnych. Po rozstaniu z Armią, inspektor nadzoru inwestorskiego obiektów budownictwa mieszkaniowego, biurowo-administracyjnych, przemysłowych i stacji paliw. Od sześciu lat wykonuje rocznie kilkadziesiąt ocen stanu technicznego obiektów budowlanych. Specjalizuje się w opracowaniach audytorskich na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie identyfikacji wad i usterek budynków objętych rękojmią deweloperów. Świadczy usługi doradcze w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko deweloperom, którzy uchylają się od usuwania usterek. Uczestniczy w mediacjach prowadzących do polubownego rozstrzygnięcia sporów.

Utrzymanie techniczne obiektów i ich instalacji w praktyce
Tomasz Sienkiewiczaudytor energetyczny, zawodowo zwiazany z obsługa wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i biurowych klasy A+
Tomasz Sienkiewicz, licencjonowany zarządca nieruchomości lic. Nr 12440, audytor energetyczny, uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Od 1998 roku zawodowo związny z obsługą wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, i dużych obiektów biurowych klasy A+. Ponad pięć lat pełnił funkcję kierownika obiektu biurowego Rondo 1 w Warszawie gdzie brał czynny udział w certyfikacji obiektu przez instytut U.S. Green Building Council (USGBC) zakończonej uzyskaniem certyfikatu LEED Gold dla obiektów istniejących.
Obecnie zajmuje się działalnością doradczą z zakresu eksploatacji i poprawy efektywności energetycznej budynków, certyfikacją i audytem energetycznym, działalnością szkoleniową z zakresu gospodarowania nieruchomościami jak również promowaniem prawidłowej polityki eksploatacyjnej obiektów budowlanych.

Zasady rozliczania mediów – Czyli jak należy stworzyć regulamin rozliczania mediów

Szkolenie poprowadzi Judyta Guzikow, zarządca nieruchomości, praktykująca zarządczyni nieruchomości, trenerka i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem

Wykorzystanie marketingu i komunikacji do sprzedaży oferty

Maurycy Seweryn specjalista w zakresie  kampanii wizerunkowych i PR
Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” oraz „Etykiety w biznesie” w Studium Podyplomowym oraz „Komunikacji społecznej” na kierunku Dziennikarstwo i PR w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej” w WSBiO w Warszawie. Jako jedyny przeprowadził w 2012 roku badania na temat wiarygodności prezenterów i mowy ciała w Polsce. Komentuje mowę ciała dla TVN „Fakty”, Polskiego Radio i dziennika.pl.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB.
Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przeszedł drogę od szeregowego pracownika do stanowiska kierownika projektu, dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. public relations, wiceburmistrza Dzielnicy Ochota. Prowadził biuro prasowe byłego marszałka – p. Marka Borowskiego. Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.