„Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości” kurs 20-21 listopada 2010 r.

KURS WEEKENDOWY !!!

„Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości”

w dniach 20-21 listopada 2010 r.

zdobądź 24 godziny obowiązkowego doskonalenia w jeden weekend !!!

 

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych informacji niezbędnych w pracy zarządcy nieruchomości. Na kursie zostaną poruszone zagadnienia związane z rozliczeniami podatkowymi, najważniejszym problemami w pracy zarządcy i prowadzeniem efektywnych zebrań . Kurs ma na celu przekazanie najważniejszych informacji niezbędnych w pracy każdego zarządcy nieruchomości.

 

 

DZIEŃ I

20 listopada 2010 r.

Godziny
Temat
09.00-13.30

ELEMENTY PRAWA BUDOWLANEGO, OBOWIĄZKOWE KONTROLE ORAZ PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO – MICHAŁ SUBSTYK

1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:
2. Obowiązkowe kontrole
3. Obowiązki wynikające z przepisów prawa c.d.
4. Dokumentowanie przeglądów
5. Działania po wykonaniu przeglądu.
6. Katastrofa budowlana
7. Zmiana sposobu użytkowania
8. Opinie i wytyczne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
9. Prowadzenie książki obiektu budowlanego
10. Przepisy karne

14.00-18.30

PROWADZENIE EFEKTYWNYCH ZEBRAŃ I SPOTKAŃ ZESPOŁÓW ROBOCZYCH – ALEKSANDRA POŁCIK

1. Przed spotkaniem
2. Czynniki wpływające na przebieg spotkania.
3. Funkcje zebrań
4. Konstrukcja zebrania
5. Typowe scenariusze
6. Trudni uczestnicy – praktyczne wskazówki dla prowadzących
7. Generalne zasady przeprowadzania efektywnych spotkań . Podsumowanie.

 

DZIEŃ II
21 listopada 2010 r.

 

Godziny
Temat
09.00-13.30

EWIDENCJA RACHUNKOWA I PODATKOWA. ROZLICZENIA FINANSOWE I PODATKOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. SPRAWOZDAWCZOŚĆ – EUGENIA ŚLESZYŃSKA

1.Zasady rachunkowości.
2.Wynik finansowy we wspólnocie mieszkaniowej. Sprawozdanie finansowe
3.Ewidencja podatkowa podatku dochodowego od osób prawnych według zasad prawa podatkowego
4.Ewidencja podatkowa dla celów ustalenia obrotu podatkowego
5.Rozliczenia zysku netto z właścicielami lokali.
6.Odpowiedzialność podatkowa podatnika – wspólnoty mieszkaniowej
7.Omówienie podstawy prawnej do prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej przez zarządcę nieruchomości. Pełnomocnictwo cywilne a pełnomocnictwo podatkowe. Kto jest administratorem danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej?

14.00-18.30

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI – MICHAŁ CZAPLIŃSKI

1. Granice nieruchomości wspólnej i lokalu samodzielnego w świetle prawa budowlanego, rozporządzenia o warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, ustawy o własności lokali i orzecznictwa.
2. Podejmowanie uchwał z udziałem notariusza
3. Fundusz remontowy.
4. Windykacja.
5. Opłaty lokali użytkowych.

 

Koszt: 850 zł/osoba (700 zł dla absolwentów praktyk PFSZN)
Termin: 20-21 listopada 2010 roku
Godziny: 09.00-18.30 (24 godziny w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22