W dniu 27 stycznia 2012 w Warszawie, Przedstawiciele 9 organizacji zrzeszających Stowarzyszenia – Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Zarządców Nieruchomości oraz Rzeczoznawców Majątkowych:
1. Polska Federacja Rynku Nieruchomości
2. Federacja-Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości
3. Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych
4. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego
5. Polska Federacja Zarządców Nieruchomości
6. Polska Konfederacja Rynku Nieruchomości
7. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
8. Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości
9. Federacja Gospodarki Nieruchomościami,

spotkali się, aby przedyskutować aktualne warunki w jakich funkcjonuje rynek nieruchomości oraz podpisali porozumienie o współpracy.

Rynek nieruchomości rozwija się w Polsce dynamicznie od początku lat 90, kiedy przywrócono swobodę obrotu nieruchomościami. Systemowe i kompleksowe reformy lat 90-tych zamknęły okres braku poszanowania praw rynku, negowania swobody obrotu gospodarczego a przede wszystkim deprecjacji prywatnej własności.  Jednak dwadzieścia lat to stosunkowo krótki okres na wypracowanie tradycji, standardów, wykształcenie dostatecznie wykwalifikowanej kadry profesjonalistów a przede wszystkim – na zmianę świadomości społecznej. Uczestnicy rynku nieruchomości ciągle uczą się jak prawidłowo powinien funkcjonować ten rynek. Rozwiązania i regulacje prawne zapożyczone z gospodarek rozwiniętych nie zawsze przystają do warunków lokalnych, a własne dwudziestoletnie doświadczenia wskazują również na własne ścieżki rozwoju.

 

Umowy zawierane na rynku nieruchomości dotyczą majątku o ogromnej wartości. Dla wielu podmiotów są to zobowiązania długoterminowe, a dla gospodarstw domowych niejednokrotnie na całe życie zawodowe. Dlatego tak ważne przy zawieraniu transakcji jest bezpieczeństwo finansowe i majątkowe klienta. Celem nadrzędnym profesjonalnej usługi na rynku nieruchomości jest ochrona własności i praw konsumenta. Taką ochronę powinny gwarantować staranne regulacje prawne oraz wysoka jakość usług świadczonych na rynku nieruchomości, w tym między innymi usług pośrednictwa, zarządzania czy wyceny nieruchomości.

 

Co – zdaniem profesjonalistów – jest niezbędne aby osiągnąć założony cel?