Do Stowarzyszeń Polskiej Federacji Zawodów nieruchomościowych

 

K o m u n i k a t

 

Nowy 2014 rok powitał nas w nowej zderegulowanej rzeczywistości. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy walczyliśmy o zachowanie zawodów nieruchomościowych a następnie podejmowaliśmy wszelkie możliwe działania w celu integracji organizacji zawodowych wobec nieuchronnej rzeczywistości po ustawie deregulacyjnej.

Celem przewodnim była próba stworzenia mechanizmów i systemu samoregulacji oraz utrzymania ciągłości zawodu zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Zasadą wiodącą było utrzymanie dotychczasowego poziomu przygotowania zawodowego oraz poziomu kompetencji  w oparciu o właściwy poziom edukacji i szkolenia.

Współdziałanie i integracja rynku nieruchomości pozostaje naszym celem chociaż na chwilę obecną górę wzięły partykularne interesy poszczególnych organizacji uniemożliwiające skuteczne porozumienie.

W tym stanie rzeczy nie pozostaje nam nic innego jak iść własną drogą, mając cały czas na uwadze dążenie do tworzenia warunków do współpracy ale na odpowiednim poziomie ,nie niższym niż dotychczasowy.

W imieniu Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych pragniemy poinformować o przystąpieniu do wdrażania systemu  doskonalenia  kompetencji zawodowych zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.

System opierać się będzie na programie budowy kompetencji zawodowych zarządcy i pośrednika w oparciu o  dotychczasowe minimalne wymogi edukacyjne dla zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz na  minimum edukacyjnym  oraz profilach kompetencyjnych CEPI.

System zostanie wsparty narzędziami informatycznymi dostosowanymi do potrzeb PFSZN oraz Stowarzyszeń Członkowskich.

PFSZN w oparciu o wdrażany system będzie potwierdzała przygotowanie zawodowe oraz poziom kompetencji zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami  prowadząc rejestr zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami spełniających określone warunki we wdrażanym programie. Chcemy aby obecność w rejestrze PFSZN było gwarancją właściwego przygotowania zawodowego i wysokich kompetencji profesjonalistów nieruchomościowych.

Mamy świadomość, że od 01 stycznia 2014 roku,szereg organizacji zawodowych będzie oferować dostęp do prowadzonych przez siebie rejestrów na rożnych zasadach. Nie zawsze będą to zasady ,gwarantujące utrzymanie dotychczasowego przygotowania zawodowego licencjonowanych zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dlatego też stoimy na stanowisku aby konkurencja na rynku nieruchomości była równaniem w górę a nie w dół, aby nie deprecjonować zawodu zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami w stosunku do dotychczas obowiązujących minimalnych wymogów programowych w zakresie edukacji i praktycznego szkolenia. Pozostajemy otwarci na organizacje zawodowe respektujące takie zasady i traktujące współpracę po partnersku.

Jesteśmy przekonani, że droga wybrana przez PFSZN ,będzie gwarantowała realizację naszych celów i doprowadzi do umocnienia zawodów zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Wchodząc w Nowy 2014 rok, życzymy wszystkim wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń oraz realizacji wszystkich planów zarówno tych w sferze prywatnej jak i zawodowej.

 

Zarząd PFSZN