Dom Wydawniczy Medium – wydawca miesięcznika „Administrator’ zaprasza zarządców nieruchomości na seminarium, którego tematem są:

Nowe dotacje, nowe wspólnoty – finanse i prawo w praktyce


Termin: 12 października

Miejsce seminarium Warszawa, ul Omulewska 24, Hotel Start Felix

Rejestracja uczestników: godz. 9.00 – 9.30

PROGRAM:

I. Zarządzanie finansami:

Nowe źródła finansowania inwestycji

  • ·Premie kompensacyjne po nowelizacji ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych – Paweł Ołubek

  • ·Jednak rewitalizacja, czyli ponownie o środkach unijnych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Co dalej z wielką płytą, czyli skąd pieniądze na jej rewitalizację?  – Paweł Ołubek
  • · Dotacje NFOŚiGW – Ryszard Kozłowski

II. Zgodnie z prawem…

O powstaniu wspólnoty w spółdzielni mieszkaniowej:

  • · Wyodrębnienie lokali i wspólnot w zasobach spółdzielczych; aspekty prawne i finansowe wyodrębnienia – Ewa Bończak – Kucharczyk
  • ·Własność lokali – skutki dla spółdzielni i mieszkańców – Grzegorz Abramek (Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych) oraz Dorota Oleszczuk (zarządca z Lublina)

III. Panel dyskusyjny

Seminarium zostało zarejestrowane na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod numerem 3520, jako program doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości.

6,67 godzin edukacyjnych w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego licencjonowanych zarządców nieruchomości.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności:

mailem: konferencja@administrator24.info

telefonicznie: (22) 810 21 24

lub faxem: (22) 810 27 42

 

Liczba miejsc ograniczona.