Konwencja CEPI

W dniach 19-21 listopada 2009 r. w Księstwie Luksemburg odbyła się Konwencja CEPI z uczestnictwem narodowych członków CEAB (Europejskiej Konfederacji Zarządców Nieruchomości) i EPAG (Europejskiej Grupy Pośredników Nieruchomości), z większości europejskich krajów połączona z Walnym Zgromadzeniem oraz Konferencją nt. „Uwarunkowania zarządcy nieruchomości z uwzględnieniem Dyrektyw Unijnych w zakresie efektywności  energetycznej”. Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych reprezentowali: Piotr Machałowski i Jarosław Zieliński.

 

Attachments