„Księga wieczysta w systemie elektronicznym” szkolenie 24 listopada 2010 r.

Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z prowadzeniem księgi wieczystej oraz jej możliwości.

Program szkolenia:

1.  Podstawowe zasady prawne wynikające z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. O księgach wieczystych i hipotece.

2.  Struktura elektronicznej księgi wieczystej, porównanie struktury księgi papierowej i elektronicznej.

3.  Migracja ksiąg papierowych do postaci elektronicznej, dostępność wglądu do ksiąg w trakcie ich migracji, możliwość uzyskania odpisów, składanie wniosków do migrowanych ksiąg.

4.  Sposób dokonywania wpisów i ich treść.

5.  Zasady dostępu do ksiąg elektronicznych, zasady dostępu do akt ksiąg, uzyskiwania odpisów ksiąg elektronicznych.

6.  Zajęcia praktyczne – ćwiczenia polegające na czytaniu i interpretacji wpisów zawartych w elektronicznej księdze wieczystej.

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł/osoba dla Członków PFSZN)
Termin: 24 listopada 2010 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

 

Osoba prowadząca:  Ewa Winiczenko, aplikantka notarialna, pośrednik w obrocie nieruchomościami z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym, absolwentka wydziału prawa uniwersytetu im. Mikołaja kopernika w toruniu, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, były członek państwowej komisji kwalifikacyjnej w ministerstwie infrastruktury, pełnomocnik polskiej federacji rynku nieruchomości do spraw praktyk zawodowych, członek komisji szkoleniowej warszawskiego stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami.