Kurs specjalistyczny z zakresu administrowania nieruchomościami skierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu administratora nieruchomości jak również do osób zajmujących się obsługą nieruchomości publicznych i instytucjonalnych, członków wspólnot mieszkaniowych, mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych czy budownictwa społecznego.

kurs_adm