Serdecznie zapraszamy na kurs dla administratora nieruchomości – zapisy trwają

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie, w siedzibie SPWN ul. Towarowa 22;

Koszt kursu 900 zł – w tym przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat na zakończenie kursu

Terminy i godziny zjazdów:

I Zjazd

26.02.2010 – 16.00-20.00

27.02.2010 – 09.00-17.00

28.02.2010 – 09.00-17.00

II Zjazd

05.03.2010 – 16.00-20.00

06.03.2010 – 09.00-17.00

07.03.2010 – 09.00-17.00

II Zjazd

19.03.2010 – 16.00-20.00

20.03.2010 – 09.00-17.00

21.03.2010 – 09.00-17.00

IV Zjazd

26.03.2010 – 16.00-20.00

27.03.2010 – 09.00-17.00

28.03.2010- 09.00-17.00

Zapraszamy

 

Kurs na administratora nieuchomości skierowany jest do:

 

– zarządów wspólnot mieszkaniowych;

– członków wspólnot mieszkaniowych;

– właścicieli firm;

– osób na stanowiskach administrator nieruchomości;

– osób posiadających wykształcenie średnie;

– administratorów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych;

– zarządów budynków komunalnych;

– pracowników nieruchomości publicznych i instytucjonalnych.

Podczas tego kursu będa omawiane następujace panle tematyzne:

I Panel praktyczny – 50 h

 1. Rola administratora w zarządzaniu nieruchomoścami – 4 h
 2. Istota, cele zarządzania i administrowanianieruhcomościami i lokalami – 8h
 3. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych – 8 h
 4. Dodatki mieszkaniowe – 2 h
 5. Wspólnoty mieszkaniowe – 8 h
 6. Rozliczanie mediów – sporządzanie regulaminów rozliczen mediów – 8 h
 7. Windykacja zobowiązań – 4 h
 8. Podstawy zarządzania nieuchomośćiami komercyjnymi – 8 h

II Panel ogólny – 11 h

 1. Zasady zarządzania nieruchomościami – 3 h
 2. Gospodarka ekonomiczno-finansowa nieruchomości – 8 h

III Panel prawny – 17 h

 1. Podstawowe normy prawne w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami – 4 h
 2. Elementy prawa budowlanego, przeglądy techniczne. Ksiązka obiektu budowlanego – 10 h
 3. Ochrona danych osobowych – 3 h

IV Panel predyspozycyjny – 20 h

 1. komunikacja interpersonalna – sztuka negocjacji – 10 h
 2. Oferta hanldowa. Sztuka promocji firmy – 5 h
 3. Organizacja firmy – 5 h

V Panel dyskusyjny – 2 h

Razem 100 h

Attachments