SPECJALISTYCZNY KURS KWALIFIKACYJNY

 

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy wszystkich zainteresowanych wykonywaniem zawodu zarządcy nieruchomości do uczestnictwa w specjalistycznym kursie kwalifikacyjnym.

 

Specjalistyczny kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania nieruchomościami przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rozpoczęciem pracy na stanowisku zarządcy nieruchomości.

Program kursu obejmuje najważniejsze zagadnienia pozwalające na poznanie pełnej specyfiki  zawodu zarządcy nieruchomości oraz solidne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.

 


Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 

 

 1. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa
 2. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
 3. Stosunki cywilno-prawne
 4. Własności inne prawa rzeczowe
 5. Gospodarka nieruchomościami
 6. Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami
 7. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 8. Wybrane zagadnienia z wiedzy ekonomicznej
 9. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne
 10. Źródła informacji o nieruchomościach
 11. Zarządzanie ekonomiczno-finansowe
 12. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
 13. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 14. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
 15. Wycena nieruchomości-wybrane zagadnienia
 16. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami-wybrane zagadnienia
 17. Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
 18. Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 19. Plan zarządzania nieruchomością

 


Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, aktywnych zawodowo zarządców nieruchomości posiadający wieloletnią praktykę zawodową i dydaktyczną.

Osoby nie posiadające państwowej licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami nadawanej do dnia 31 grudnia 2013 w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu zdobycia tytułu „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości” zobowiązane są spełnić następujące warunki:

 

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
 • ukończyć specjalistyczny kurs kwalifikacyjny w wymiarze 200 godzin edukacyjnych
 • odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 100 godzin + 30 godzin pracy własnej
 • zdać egzamin z wynikiem pozytywnym

 

Koszt kursu wynosi: 1500 zł + 23% VAT  (możliwość płatności w dwóch ratach)

Czas trwania kursu: 200 godzin (6 miesięcy), zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu: styczeń/luty 2016

 

Osoby zainteresowane w celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w kursie zobowiązane są do wypełnienia wniosku, który wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres PFSZN lub elektronicznie na adres: pfszn@pfszn.pl

 

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Wniosek – kurs specjalistyczny

Attachments