Kurs 18-19 marca 2010 – Kurs przygotowawczy do uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych na stanowiska EiD – instalacje elektryczne

Kurs 18-19 marca 2010 – Kurs przygotowawczy do uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych na stanowiska EiD (Eksploatacja i Dozór) – instalacje elektryczne

 

PFSZN zaprasza na kurs nt.

 

W programie:

1. Aspekty prawne – 2 godziny

2. Organizacja bezpiecznej pracy – 2 godziny

3. Ochrona pożarowa, przepięciowa, porażeniowa – 6 godzin

4. Pomiary elektryczne – 4 godziny

5. Ratownictwo – 2 godziny

6. Obowiązki zarządców i właścicieli w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych 3 godziny.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym kwalifikacje po którym uzyskuje się uprawnienia państwowe na Eksploatację i Dozór instalacji elektrycznych. Egzamin odbędzie się 19 marca 2010 roku od godz. 15:30 przy ul. Towarowej 22.

Koszt: 500 zł/osoba + koszty egzaminu (130,50 zł za każdą kategorię płatne gotówką w dniu egzaminu)

Termin: 18-19 marca 2010 roku

Godzina:  9:00-15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Attachments