W kwietniowym numerze miesięcznika C.H.Beck znalazł się Protest Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych przeciwko deregulacji zawodów nieruchomościowych.

Attachments