W lutowym numerze zostało zamieszczona informacja o trwającym naborze na szkolenie w ramach prowadzone przez PFSZN projektu unijnego

Attachments