MM CEPI Certyfikat – Certyfikat kompetencji zawodowych na szczeblu europejskim

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania imiennego Certyfikatu MM CEPI przez każdego z Członków Stowarzyszenia przynależącego do PFSZN.

Dlaczego warto uzyskać MM CEPI Certyfikat? – Jest:

  • wyróżnieniem spośród innych specjalistów rynku nieruchomości;
  • gwarancją dla klientów poszukujących najlepszych specjalistów na rynku nieruchomości;
  • imienny;
  • wydawany w dwóch językach: polskim i angielskim;
  • potwierdzeniem przynależności do organizacji CEPI aisbl z siedzibą w Belgii oraz zaświadczeniem, że osoba która go posiada ma uprawnienia oraz kompetencje do zarządzania nieruchomościami, a w swojej działalności przestrzega standardów zarządzania i promuje etyczne zachowania;
  • całkowicie bezpłatny i będzie rokrocznie odnawialny;
  • Członek, który otrzyma imienny MM CEPI Certyfikat będzie mógł posługiwać się nowym MM CEPI logotypem we wszystkich materiałach w ramach prowadzonej przez siebie działalności (zarówno w ramach usług zarządcy nieruchomości jak i pośrednika w obrocie nieruchomościami), np. na papierze firmowym, stronie internetowej, itp.;
  • dla Członków CEPI zostanie utworzony specjalny rejestr osób z MM CEPI Certyfikatem, który będzie udostępniony na stronie internetowej www.cepi.eu tym samym pozwoli to zwiększyć prestiż osoby posiadającej ww. zaświadczenie kompetencji zawodowych nie tylko na szczeblu krajowym, ale również na szczeblu europejskim.

Aby otrzymać MM CEPI Certyfikat należy być członkiem jednego z naszych Stowarzyszeń, wypełnić załączony wniosek i odesłać go do biura PFSZN w oryginale. Lista Stowarzyszeń wraz z kontaktem dostępna jest pod linkiem:

https://www.pfszn.pl/category/stowarzyszenia-czlonkowskie/

W razie dodatkowych pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem PFSZN:

Od poniedziałku do piątku:

  • pod numerem tel. kom.: 605 256 976
  • adresem e-mail: pfszn@pfszn.pl

Pozdrawiamy

Zarząd PFSZN

Wniosek o wydanie MMCEPI certyfikat

Wniosek o wydanie MMCEPI certyfikat