„Narzędzia w pracy pośrednika – analiza wartości nieruchomości przyjmowanych do obrotu” szkolenie 16 marca 2011 r.

Aby zrozumieć różnicę, jaka występuje między wartością nieruchomości a ceną, za jaką sprzedajemy lub kupujemy daną nieruchomość należy poznać kilka podstawowych zagadnień, które w łatwy sposób pomogą nam poznać tą tematykę. Na szkoleniu postaramy się w jak najprostszy sposób zaprezentować Państwu zagadnienia związane z analizą wartości nieruchomości.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wartość nieruchomości a cena nieruchomości.


2. Wartość rynkowa, wartość odtworzeniowa, wartość dochodowa, wartość bankowa. Różne aspekty podejścia do analizy wartości nieruchomości.


3. Analiza wartości nieruchomości – podejście rzeczoznawcy, podejście pośrednika, podejście analityka bankowego, podejście inwestora.


4. Ocena stanu prawnego i stanu faktycznego nieruchomości.


5. Analiza dokumentów nieruchomości przyjmowanej do obrotu – jakie dokumenty należy analizować, na co zwrócić szczególną uwagę.


6. Analiza stanu faktycznego (teren nierówny, teren podmokły, stanowiska archeologiczne, itp.)

7. Analiza porównawcza cen: transakcyjnych i ofertowych. Badanie czasu sprzedaży nieruchomości podobnych.

8. Case study: przykłady błędów w oszacowaniu wartości (ceny ofertowej) nieruchomości – konsekwencje tego rodzaju pomyłki.

 

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 16 marca 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Joanna Lebiedź licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Z rynkiem nieruchomości związana nieprzerwanie od 1988 roku. Autorka wielu analiz rynku nieruchomości i publikacji prasowych cyklicznie ukazujących się w liczących się tytułach prasowych. Autor i trener licznych szkoleń dla sektora nieruchomości odbywających się na terenie całego kraju. Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność zawodową oraz pracę na rzecz środowiska zawodowego.