„Niezbędne informacje dotyczące nieruchomości przy jej nabywaniu i zbywaniu (działki, lokale, budynki, prawo użytkowania wieczystego, itd)” szkolenie 9 marca 2011 r.

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat nieruchomości, które będą przedmiotem obrotu jak i przedmiotem zarządzania. Podaną zostaną przykładowe dokumenty niezbędne przy zawieraniu transakcji. Omówione zostaną informacje, które można uzyskać z: ewidencji gruntów i budynków, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, księgach wieczystych, zasadniczej mapie miasta oraz omówimy prawo użytkowania wieczystego i jego przekształcenie w prawo własności

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Ewidencja gruntów i budynków
– informacja z ewidencji gruntów i budynków
– wypis z ewidencji gruntów i budynków
-wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
-wypis i wyrys z mpzp
-porównanie starego i nowego planu
-opłata planistyczna

3. Zasadnicza mapa miasta
-czytanie treści mapy

4. Księgi Wieczyste
-treść kw
-odpis z kw

5. Użytkowanie Wieczyste
-prawo użytkowania wieczystego
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł/osoba dla Członków PFSZN)
Termin: 9 marca 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Urszula Mitura – wieloletni praktyk na rynku nieruchomości licencjonowany Zarządca nieruchomości oraz Geodeta, wieloletni pracownik samorządowy.