Nowa edycja szkolenia: „Regulacja stanu prawnego nieruchomości przez pośrednika/zarządcę nieruchomości” 25 lutego 2021 r.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości przez pośrednika/zarządcę nieruchomości

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych serdecznie Zaprasza do udziału w szkoleniu on-line na temat: Regulacja stanu prawnego nieruchomości przez pośrednika/zarządcę nieruchomości

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców nieruchomości;

 • pośredników w obrocie nieruchomościami;

 • wszystkich osób związanych z rynkiem nieruchomości chcących zgłębić temat szkolenia.

W trakcie szkolenia omówiony zostanie zakres Regulacji stanu prawnego nieruchomości przez pośrednika/zarządcę nieruchomości, w tym m.in.:

 1. Prawidłowa ocena stanu prawnego i faktycznego nieruchomości przez pośrednika i zarządcę nieruchomości – dostępne publicznie systemy informacji o nieruchomościach.

 2. Wady prawne i fizyczne – zakres przedmiotowy, definicja wady prawnej zgodnie z kodeksem cywilnym.

 3. Najczęściej spotykane wady prawne nieruchomości i sposoby ich usunięcia przez właściciela nieruchomości przy udziale pośrednika lub zarządcy.

 4. Dokumenty konieczne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości-zakres przedmiotowy, rodzaje dokumentów i sposoby ich pozyskania w praktyce postępowań administracyjnych.

 5. Podstawy ujawniania wpisów w dziale I i II księgi wieczystej – rodzaje wpisów i ich podstawy prawne.

 6. Zasady wykreślania wpisów w księgach wieczystych oraz dokumenty konieczne do ich wykreślenia.

 7. Regulacje granic nieruchomości i skutki prawne nieuregulowanych granic nieruchomości dla nowego właściciela nieruchomości przy procesie inwestycyjnym na nieruchomości.

 8. Służebności i hipoteki obciążające nieruchomości – zakres obciążeń i sposoby ich ujawniania, zmiany treści oraz wykreślenia – katalog niezbędnych dokumentów.

 9. Rodzaje postępowań wieczystoksięgowych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

 10. Najczęściej spotykane postępowania cywilne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Data: 25.02.2021 r.*, godz. 10:00-15:00

Miejsce: szkolenie on-line za pośrednictwem platformy Zoom

Koszt: 270 zł +23% VAT członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSZN

            290 zł + 23% VAT pozostali uczestnicy

Prowadzący: Adam Kudyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i trener dla osób wykonujących zawody związane ze stosowaniem prawa materialnego i procedury związanej z nieruchomościami. Doświadczony wieloletni trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości. Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami, w szczególności umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi prawnej i reprezentacji firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.

Szkolenie on-line to rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w obecnej chwili. Bez konieczności przemieszczania się do sali szkoleniowej i spotykania w większej grupie będziesz mieć możliwość skorzystania ze specjalistycznej wiedzy naszego wykładowcy. 

 • W trakcie szkolenia będziesz mieć możliwość widzieć zarówno ekran prowadzącego jak i samego prowadzącego.
 • Będziesz mieć możliwość interakcji z prowadzącym i zadawania pytań.
 • Otrzymasz materiały w formie elektronicznej, a po ukończonym szkoleniu Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wyślemy na wskazany przez Ciebie w zgłoszeniu adres**.
 • W trakcie szkolenia przewidziany jest czas na przerwy.

Jedyne czego potrzebujesz to:

 • Komputer ze stabilnym łączem internetowym.
 • Przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, Firefox, Mozilla, itp.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Wbudowana lub zewnętrzna kamera.

Przed szkoleniem, otrzymasz od nas e-mail z niezbędnymi szczegółami, w tym link umożliwiający podłączenie się do “wirtualnej sali szkoleniowej”.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości osób.

**Organizator nie odpowiada za kłopoty techniczne, w tym również związane z łączem internetowym po stronie uczestnika nie leżące z winy Organizatora.