Na stronach Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej www.transport.gov.pl opublikowane zostały terminy postępowań kwalifikacyjnych dla zarządców nieruchomościami i pośredników w obrocie nieruchomościami.

TERMIN POSTĘPOWANIA

OSTATNI DZIEŃ SKŁADANIA DOKUMENTÓW

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

25 – 26 marca 2013 r.

13 lutego 2013 r.

25 – 26 kwietnia 2013 r.

18 marca 2013 r.

23 – 24 maja 2013 r.

15 kwietnia 2013 r.

20 – 21 czerwca 2013 r.

13 maja 2013 r.

22 – 23 sierpnia 2013 r.

15 lipca 2013 r.

19 – 20 września 2013 r.

12 sierpnia 2013 r.

17 – 18 października 2013 r.

9 września 2013 r.

21 – 22 listopada 2013 r.

14 października 2013 r.

9 – 10 grudnia 2013 r.

30 października 2013 r.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

14 – 15 marca 2013 r.

4 lutego 2013 r.

11 – 12 kwietnia 2013 r.

4 marca 2013 r.

9 – 10 maja 2013 r.

2 kwietnia 2013 r.

6 – 7 czerwca 2013 r.

29 kwietnia 2013 r.

1 – 2 sierpnia 2013 r.

24 czerwca 2013 r.

5 – 6 września 2013 r.

29 lipca 2013 r.

3 – 4 października 2013 r.

26 sierpnia 2013 r.

7 – 8 listopada 2013 r.

30 września 2013 r.

5 – 6 grudnia 2013 r.

28 października 2013 r.