Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w dniu 1 czerwca 2012 r. powierzyła funkcję w Zarządzie następującym osobom:

  • Maria Kowalska – Prezydent
  • Jarosław Zieliński – Wiceprezydent
  • Halina Grączewska – Członek Zarządu
  • Witold Malinowski – Członek Zarządu
  • Jolanta Janasik – Członek Zarządu
Po wyborach w dniu 15 czerwca 2013 r. Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie:
  • Halina Kulesza – Przewodnicząca Komisji
  • Zbigniew Pogorzelski – Członek Komisji
  • Anna Kuczyńska – Członek Komisji