27 listopada br. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836). Przepisy regulują możliwość instalowania na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzeń i nośników reklamowych oraz innych urządzeń niezwiązanych z użytkowaniem mieszkań.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny zgodnie z wprowadzoną ogólną zasadą powinien być użytkowany w taki sposób, aby nie było ograniczane oświetlenie dzienne mieszkań. Nowelizacja daje możliwość instalowania urządzeń, które są związane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, np. instalowanie krat, rolet czy zabudowy balkonów. Przepisy zezwalają na instalowanie urządzeń i nośników reklamowych na ścianach bez okien, na oknach klatek schodowych lub lokali użytkowych. Zakaz nie obowiązuje w przypadku wykonywania robót budowlanych dotyczących elewacji.

Zaproponowane zmiany przepisów pozwolą wyeliminować negatywne dla użytkowników mieszkań skutki instalowania nośników reklamowych. Odwołując się do uzasadnionej jakości życia mieszkańców budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz biorąc pod uwagę istniejące stosunki zobowiązaniowe, objęto regulacją także urządzenia i nośniki reklamowe oraz inne urządzenia niezwiązane z użytkowaniem budynku lub mieszkania zainstalowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Wprowadzono odpowiednio długi czas dla zarządców budynków na dostosowanie się do nowych wymogów.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Do urządzeń i nośników reklamowych oraz innych urządzeń niezwiązanych z użytkowaniem budynku lub mieszkania zainstalowanych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych